Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2018


Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2018

Công Vụ 9:36-42
Yêu Thương Tha Nhân

“Ai thương xót người nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ta-bi-tha có nếp sống thế nào? Mọi người đối với bà ra sao khi bà qua đời? Chúa đã “báo đáp”việc lành của bà như thế nào? Bạn bày tỏ lòng thương xót những người trong hoàn cảnh khó khăn ra sao?

Kinh Thánh cho biết tại thành Giốp-bê, có một người nữ tên theo tiếng A-ram là Ta-bi-tha, còn theo tiếng Hy Lạp là Đô-ca. Cả hai tên đều có nghĩa là “linh dương,” biểu tượng cho sự hiền lành, duyên dáng. Bà được gọi là “nữ môn đệ” vì không những bà tin Chúa Giê-xu mà còn làm theo những gì Chúa dạy và sống theo gương của Ngài. Đời sống của bà giàu lòng thương xót, “làm nhiều việc lành và hay bố thí” (câu 36). Cuộc đời của bà có nhiều ảnh hưởng tốt đến cộng đồng. Vì thế, khi bà bị bệnh và qua đời, nhiều người đến lo hậu sự cho bà và khóc thương tiếc bà (câu 37, 39). Trong lúc đó, Sứ đồ Phi-e-rơ đang ở Ly-đa, gần thành Gióp-bê nên những người lo cho bà Ta-bi-tha đã sai hai người nhanh chóng đi mời Sứ đồ Phi-e-rơ đến. Trước đó, người ta cũng đã nghe nhiều về những phép lạ mà Chúa đã dùng Sứ đồ Phi-e-rơ thi hành (Công Vụ 3:7; 9:34). Do vậy, vì thương tiếc bà Ta-bi-tha nên họ cũng nhân cơ hội Sứ đồ Phi-e-rơ ở gần mà mời ông đến để cầu nguyện cho bà. Khi ông đến nơi, nhiều bà góa đến khóc lóc kể lể cho ông nghe bao nhiêu việc lành mà bà Ta-bi-tha đã làm cho họ. Đây là những lời chứng rất cảm động về một nếp sống yêu thương và phục vụ tha nhân mà bà Ta-bi-tha đã để lại.

Đức Chúa Trời rất thành tín! Ngài hứa “sẽ báo lại việc ơn lành” cho người nào thương xót người nghèo (Châm Ngôn 19:17). Bà Ta-bi-tha đã sống một cuộc đời vì người nghèo, tức là bà đang cho Chúa vay mượn. Giờ đây, Chúa đáp lại những việc lành của bà bằng cách cho phép bà được sống lại để tiếp tục sống nếp sống giàu lòng thương xót đối với tha nhân. Chúa đã dùng Sứ đồ Phi-e-rơ để làm một phép lạ nữa qua việc kêu bà Ta-bi-tha sống lại (câu 40).

Cuộc đời của bà Ta-bi-tha đã làm sáng Danh Chúa không chỉ trong lúc bà sống mà ngay cả khi bà chết, phép lạ của Chúa được bày tỏ trên bà và nhờ đó mà có nhiều người tin theo Chúa (câu 42). Bà đã để lại một tấm gương là một môn đệ của Chúa Giê-xu, bà đã không sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng sống quan tâm đến người khác, bày tỏ lòng thương xót với người thiếu thốn, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó. Nhiều tín hữu ngày nay cũng tin Chúa nhưng chưa thật sống vì người khác mà chỉ biết sống cho chính mình. Xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở qua gương của bà Ta-bi-tha, biết sống yêu thương, giúp đỡ những người thiếu thốn chung quanh mình.

Bạn có đang sống một nếp sống yêu thương, giúp đỡ tha nhân không?

Lạy Chúa, xin giúp con noi theo gương bà Ta-bi-tha để sống một cuộc đời yêu thương, phục vụ tha nhân, và làm sáng Danh Chúa qua việc làm bày tỏ tình yêu Chúa cho người khác.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top