Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2018


Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2018

Truyền Đạo 11:1-2
Yêu Người: Sự Đầu Tư Khôn Ngoan

“Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. Hãy phân phát nó cho bảy hoặc cho tám người; vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất” (câu 1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cho biết gì về tình trạng đời người? Nhận biết điều này, người khôn ngoan sẽ làm gì? Hành động này đem đến kết quả nào? Lời khuyên này khích lệ bạn thế nào trong việc phục vụ tha nhân?

Là một người giàu có, quyền lực, và đầy khôn ngoan, Vua Sa-lô-môn đã tạo nên một vương triều cường thịnh nhất trong lịch sử Ít-ra-ên. Cũng chính sự khôn ngoan đó đã giúp Vua Sa-lô-môn biết rằng không có gì là trường tồn, bền vững theo thời gian, và không ai biết được điều gì sẽ xảy đến cho mình “vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất” (câu 2b). Vương triều của Vua Sa-lô-môn chính là một minh họa cụ thể: Chỉ trong thế hệ kế tiếp, con trai Vua Sa-lô-môn là Vua Rô-bô-am đã phá nát đất nước vững mạnh mà cha mình dày công thiết lập.

Nhận biết sự bất định của đời người, Vua Sa-lô-môn khuyên chúng ta phải biết đầu tư những gì mình đang sở hữu một cách khôn ngoan. Và nơi đầu tư khôn ngoan và bảo đảm không phải là những công ty hay ngân hàng, mà là “liệng bánh ngươi nơi mặt nước” (câu 1a). Chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen, nhưng lời khuyên này đồng nghĩa với việc “phân phát nó cho bảy hoặc cho tám người” (câu 2a). Tại đây, Vua Sa-lô-môn khuyên chúng ta dùng tiền bạc hay những gì mình có để giúp đỡ người khác. Đây là sự đầu tư khôn ngoan vì sẽ có lúc chúng ta nhận lại những gì mình đã cho. Chúa Giê-xu cũng dạy dỗ lẽ thật này khi nói rằng những gì chúng ta nhận được từ người khác tương xứng với những gì chúng ta làm cho họ (Lu-ca 6:36-38).

Đương nhiên, việc chúng ta phục vụ người khác phải xuất phát từ tình yêu thương thật sự, vì nếu không có tình yêu thương “thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (I Cô-rinh-tô 13:3). Cơ Đốc nhân không mong đợi sự trả ơn từ những người được mình giúp đỡ. Nhưng có một lẽ thật Kinh Thánh dạy chúng ta, đó là “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì Danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa” (Hê-bơ-rơ 6:10). Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, những gì chúng ta tích trữ một cách ích kỷ cho mình sẽ hư hoại và trở nên vô ích (Ma-thi-ơ 6:19) vì “mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được” (Truyền Đạo 5:15), nhưng những gì chúng ta dùng để chia sẻ cho người khác sẽ có giá trị đời đời (Ma-thi-ơ 25:31-46).

Bạn đang tích trữ cho mình cách ích kỷ hay sẵn lòng giúp người khác cách rộng rãi?

Tạ ơn Chúa về những gì Ngài ban cho: Sức khỏe, tiền bạc, khả năng, thì giờ… Xin cho con sử dụng những điều này đẹp ý Chúa, qua đó bày tỏ tình yêu Chúa cho những người chung quanh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top