Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2018


Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2018

I Cô-rinh-tô 5:3-6
Chút Men Làm Dậy Đống Bột

“Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu! Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao?”(câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang lên án gay gắt hai tội trọng nào của Hội Thánh Cô-rinh-tô? Men có tác dụng ra sao với bột? Sứ đồ Phao-lô nói “…một chút men làm cho cả đống bột dậy lên” hàm ý điều gì? Bạn kinh nghiệm sự lây lan của tội lỗi như thế nào?

Trước thái độ lên mình kiêu ngạo của những tín hữu tại Cô-rinh-tô (câu 2), Sứ đồ Phao-lô vạch rõ cho họ nhận thấy rằng giữa vòng họ vẫn tồn tại tội tà dâm gớm ghiếc là có người lấy vợ kế của cha mình. Ông nói tội lỗi dâm loạn tày đình này ngay cả những người không phải là Cơ Đốc nhân cũng không phạm tội như thế, rồi ông kết luận: “Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu” (câu 6). Sứ đồ Phao-lô đã cẩn trọng nhân danh Chúa Giê-xu Christ lên án gay gắt và mạnh mẽ loại trừ những người phạm tội kiêu ngạo và tà dâm giữa vòng các tín hữu, với mục đích “linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu,” và quan trọng là những Cơ Đốc nhân khác không bị lây lan những điều ác ấy. Giống như men khi cho vào bột để làm bánh, dù số lượng ít nhưng có tác dụng làm dậy cả đống bột lớn, thì trong một tập thể chỉ cần một người dung dưỡng một vài tội lỗi thì có nguy cơ tội lỗi sẽ lây lan, lôi kéo nhiều người khác vi phạm.

Những điều Sứ đồ Phao-lô trình bày cho thấy sự lây lan và tác hại của tội kiêu ngạo và tà dâm là vô cùng lớn. Thấy được nguy hại này để con dân Chúa không chần chừ mà sẽ mạnh mẽ cảnh cáo những tội nhân, “hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em…,” nhưng “…linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu,” và tội lỗi không lan tràn trong cộng đồng đức tin như thể “…một chút men làm cho cả đống bột dậy lên.”

Đức Chúa Trời giao cho mỗi chúng ta trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ sự thanh sạch của Hội Thánh. Chúng ta gây dựng lẫn nhau qua công tác chăm sóc, cầu nguyện, học Kinh Thánh… và cả việc loại trừ những yếu tố tội lỗi ra khỏi Hội Thánh. Đừng thờ ơ, đừng bao che, dung dưỡng khi thấy anh chị em cùng đức tin phạm tội, đặc biệt là tội kiêu ngạo và tà dâm, vì tác hại của tội lỗi không chỉ hủy hoại một cá nhân vi phạm mà còn tiếp tục lây lan và phá hủy đức tin của nhiều người khác trong đại gia đình Hội Thánh. Hãy nhớ đến hình ảnh một chút men làm dậy cả đống bột để quyết tâm ngăn chặn sự lên men của tội lỗi trong lòng chúng ta.

Bạn đã ý thức tác hại của tội lỗi, sự lây lan của nó ra sao? Bạn có quyết định gì để ngăn chặn sự lây lan này?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Tạ ơn Chúa đã ban cho con được đắc thắng trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Xin cho con luôn ghi nhớ tác hại và sự lây lan nhanh chóng của tội lỗi để luôn cảnh giác loại trừ tội lỗi ra khỏi Hội Thánh của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top