Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2018


Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2018

Giê-rê-mi 10:1-3a
Đừng Làm theo Đời Này

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chớ tập theo tục của các Dân Ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dù Dân Ngoại nghi sợ các dấu ấy. Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không” (câu 2-3a).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa truyền mệnh lệnh “chớ tập theo tục của các Dân Ngoại”? Dân Chúa đã “tập theo” những thói tục ấy như thế nào? Tại sao ngày nay có nhiều người vẫn chấp nhận lối sống ai sao tôi vậy?

Đây không phải là lần đầu tiên, cũng chẳng phải là lần duy nhất Đức Chúa Trời truyền cho dân Ngài “chớ tập theo tục của các Dân Ngoại,” thờ phượng các thiên thể, nhìn dấu hiệu từ mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao để đoán điềm xảy đến… Đây là những tín ngưỡng của các dân tộc không thờ phượng Đức Chúa Trời, và họ một lòng tin theo những điều ấy. Đức Giê-hô-va phán truyền với dân Ngài: Đừng làm theo những thói tục ấy, vì những thói tục đó chỉ là hư không, hay nói cách khác những sự thờ phượng ấy là hoàn toàn sai trật, không đem đến bất cứ lợi ích nào cho linh hồn người tin theo.

Đức Chúa Trời không vui lòng khi dân Chúa học tập theo những sự thờ phượng gớm ghiếc mà các dân tộc chung quanh đang thờ phượng (Phục Truyền 12:30-31). Đức Giê-hô-va biết rõ tận trong tấm lòng của dân Chúa, họ luôn muốn bắt chước giống với Dân Ngoại đang sống chung quanh (Ê-xê-chi-ên 20:32). Vì lý do đó mà có mệnh lệnh Đức Giê-hô-va truyền cho họ trước khi vào đất hứa Ca-na-an, phải tận diệt tất cả Dân Ngoại sống trong đất. Thế nhưng, dân Chúa vẫn vi phạm mệnh lệnh Đức Giê-hô-va truyền dạy, họ vẫn tập tành theo những thói tục của Dân Ngoại. Đã thế, họ còn mạnh mẽ bảo vệ điều sai mình đang theo, ngụy biện cho những hành động tội lỗi đã phạm cùng Đức Chúa Trời và “chẳng khứng trở lại” (Giê-rê-mi 5:3).

Không phải vì yếu đuối nên bị dẫn dụ, cũng không phải vì chưa được truyền dạy nên làm điều sai, nhưng là do lòng bội nghịch, muốn tập tành theo những điều sai trật, làm Đức Chúa Trời buồn lòng. Mệnh lệnh Chúa phán“chớ tập theo,” từ “tập” cho thấy hành động này là cố ý, lặp lại nhiều lần, và được dân Chúa tập tành theo trong thời gian dài. Nói cách khác, “tục của các Dân Ngoại” đã từ từ thâm nhập vào dân Chúa. Điều này cho thấy dân Chúa cố tình vi phạm tội lỗi này, chứ không phải vô tình mà thực hiện mắc phải một đôi lần.

Chúa Giê-xu đã nói trước với môn đệ: “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình” (Giăng 15:19a). Nhiều khi chúng ta sợ bạn bè ghét mình nên không dám sống khác người, vì thế đã chấp nhận sống “ai sao tôi vậy” cho giống với người đời. Chúng ta đã quên lời dạy của Chúa “Đừng làm theo đời này” (Rô-ma 12:2). Xin đừng ai bước đi theo vết xe đổ của người xưa!

Bạn đã thực hiện mệnh lệnh “Đừng làm theo đời này” của Đức Chúa Trời truyền dạy như thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn tỉnh thức để nhận biết “những điều thuộc về đời này” mà cẩn thận gìn giữ đời sống, không tập tành, không bắt chước theo.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top