Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2018


Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2018

Gióp 30:1-8
Nhạo Báng

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp cho biết những thành phần nào đang nhạo báng ông? Chúa Giê-xu và môn đệ Ngài đã từng bị nhạo báng như thế nào? Điều này khích lệ bạn ra sao khi bị nhạo báng vì niềm tin nơi Chúa?

Trong hoàn cảnh thất thời thất thế, ông Gióp phải chịu những lời nhạo báng từ những người trẻ tuổi hơn mình. Mới ngày nào những người trẻ này thấy ông phải nể trọng và ẩn đi (29:8) mà nay lại dám khinh chê ông dù họ đều thua kém ông mọi mặt. Và ngay cả những người cha của họ cũng không xứng đáng ngồi chung với ông. Ngày trước, khi những người cha này gặp ông thì phải chỗi dậy và đứng lên (29:8). Họ “chẳng khứng để chung với chó của bầy chiên” của ông (câu 1c). Sức lực của họ tan biến, phờ phạc vì đói kém và thiếu thốn, nên họ phải gặm đất khô hóc trong hoang mạc tiêu điều, hái rau sam biển và đào rễ cây giêng giếng để ăn, nên họ bị “ốm tong vì bị đói kém thiếu thốn.” Về mặt xã hội, những người cha bị xã hội ruồng bỏ, bị đuổi khỏi giữa loài người, người ta đối xử với họ như la mắng kẻ trộm. Họ phải sống rày đây, mai đó, lấy vách đá, bụi cây làm nhà, chen chúc nhau giữa các bụi gai còi cọc. Ông Gióp kết luận rằng: “Chúng là con cái kẻ ngu xuẩn, cha họ chẳng tuổi tên, họ bị đuổi ra khỏi xứ” (câu 8). Trong những hoàn cảnh khốn cùng, mới thấy rõ người ngay, kẻ ác. Mới ngày nào ông có tiền của, danh vọng cao trọng nhất Đông phương thì họ vị nể ông, nhưng khi ông gặp hoạn nạn thì họ lộ bộ mặt giả dối, nhạo báng ông.

Người ác luôn dùng sự nhạo báng để sỉ nhục người khác mặc dù chính bản thân họ cũng không có giá trị gì hơn, hoặc đã từng thọ ơn người khác. Qua bao giai đoạn lịch sử, ông Gióp không phải là người duy nhất bị nhạo báng. Chính Chúa Giê-xu, Đấng vô tội, cũng bị người ác nhạo báng. Chúa báo trước cho các môn đệ: “Họ sẽ nộp Ngài cho Dân Ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự” (Ma-thi-ơ 20:19). Khi Chúa Thánh Linh giáng trên các môn đệ, những người ác cũng nhạo báng rằng: “Họ say rượu mới đó” (Công Vụ 2:13). Khi nói về sự sống lại của người chết, Sứ đồ Phao-lô cũng bị người ta nhạo báng (Công Vụ 17:32).

Ngày nay, khi tin Chúa và làm theo sự dạy dỗ của Ngài, chúng ta cũng không tránh được sự nhạo báng của gia đình, bạn bè, người thân, nhưng hãy cứ vững tin, vì nếu chúng ta đồng chết với Chúa thì cũng sẽ đồng sống với Ngài, và phước hạnh sẽ theo chúng ta như Lời Chúa phán: “Phước cho người nào …không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Bạn có buồn lòng và nản chí khi vì Chúa mà bị người khác nhạo báng không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài cứu chuộc con. Xin Chúa thêm ơn thêm sức cho con, để con cứ vững tin khi bị người ác nhạo báng, khinh chê vì Danh Ngài, bởi biết rằng chính Chúa và các sứ đồ cũng từng bị người ác nhạo báng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top