Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2018


Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2018

Giăng 17:9-12
Xin Gìn Giữ Họ trong Danh Cha

“Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong Danh Cha, là Danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nhấn mạnh điều gì trong lời cầu nguyện cho các môn đệ? Mục đích Chúa cầu nguyện để các môn đệ sống thế nào? Làm thế nào để Hội Thánh mạnh mẽ rao truyền Danh Chúa và sống đắc thắng?

Chúa Giê-xu xác định những lời cầu nguyện trong lúc này là lời cầu nguyện đặc biệt dành cho môn đệ Ngài, là những người thuộc về Cha và Cha giao thác họ cho Ngài. Chúa biết Ngài sắp lìa thế gian để trở về cùng Cha nhưng các môn đệ còn ở lại và tiếp tục chiến đấu vì Danh Chúa, nên Chúa cầu xin Cha gìn giữ họ trong Danh Cha. Suốt ba năm qua, Chúa Giê-xu trong vai trò là Con Đức Chúa Trời, đã giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha cách đặc biệt, chỉ trừ “đứa con của sự hư mất” là ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã quyết định tẻ tách ra khỏi sự giữ gìn của Chúa mà đi theo đường riêng, mười một môn đệ còn lại đều đứng vững trong đức tin. Giờ đây, Chúa cầu xin Cha tiếp tục gìn giữ họ để họ được hiệp một giống như sự hiệp một của Cha và Con vậy. Đây là sự hiệp một thiêng liêng Cha trong Con và Con trong Cha, đồng thời là sự hiệp một trong Danh Cha.

Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất chỉ khoảng ba năm. Trước khi về trời, Ngài trao trọng trách cứu muôn dân cho các môn đệ (Ma-thi-ơ 28:19-20). Tuy nhiên, Chúa không bỏ rơi các môn đệ, để mặc họ xoay xở một mình giữa muôn vàn sự cám dỗ của thế gian, sự chống đối, bức hại của ma quỷ, và sự mệt mỏi sờn lòng trước những gian khổ của con đường hẹp, mà Ngài đã cầu nguyện xin Cha gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha, là sự gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu về trời nhưng Ngài hứa “Ta cùng ở với các con luôn cho đến tận thế.” Qua Chúa Thánh Linh, Chúa Giê-xu luôn đồng công với con dân Ngài không rời trong sứ mệnh truyền bá Phúc Âm cứu người.

Lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giê-xu cho thấy Ngài mong muốn chúng ta cứ ở trong sự giữ gìn của Chúa để luôn vững vàng trong cuộc chiến thuộc linh mà phục vụ Ngài. Nếu chúng ta quyết định đi theo đường riêng, tẻ tách khỏi sự gìn giữ của Chúa, thì coi chừng chúng ta đang từng bước đi theo con đường “đứa con của sự hư mất.” Chỉ khi mỗi người trong chúng ta cứ ở trong Chúa thì tất cả chúng ta sẽ hiệp một với nhau trong Danh Cha. Đó chính là sức mạnh thiêng liêng để toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh mạnh mẽ rao truyền Danh Chúa và sống đắc thắng.

Bạn có quyết định luôn ở trong sự gìn giữ của Chúa không?

Tạ ơn Chúa vì cuộc sống theo Chúa và phục vụ Ngài của con không cô đơn vì Chúa luôn gìn giữ con trong Danh Cha. Xin cho con cứ luôn ở trong Ngài, không theo đường riêng, mà quyết theo Chúa trọn đời con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top