Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2018


Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2018

Gióp 29:7-17
Kính Trọng hay Khinh Khi?

“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp chứng minh mình đã được mọi người kính trọng như thế nào? Ông đã bày tỏ đời sống tốt đẹp của ông ra sao? Tại sao ông khoe khoang như vậy? Cơ Đốc nhân cần sống thế nào để được mọi người tôn trọng?

Ông Ê-li-pha cho rằng ông Gióp gặp tai họa là vì sống thiếu công chính. Ông cáo buộc ông Gióp bóc lột người nghèo, người góa bụa, mồ côi (22:5-9). Ông Gióp phủ nhận điều đó và chứng minh cho các bạn thấy ông được mọi người kính trọng qua đời sống gương mẫu của ông.

Ông nói rằng ngoài xã hội, nơi cửa thành, tại phố chợ, mọi người từ trẻ đến già, từ các quan chức, đến người có tước vị đều có thái độ kính trọng ông (câu 7-10). Mọi tai đã nghe đều khen ông có phước; mọi mắt nhìn thấy đều làm chứng tốt về ông (câu 11). Ông không bóc lột ai, nhưng sốt sắng giúp đỡ, khích lệ người khốn khó. Những người được ông giúp là người khốn cùng, người mồ côi, người góa bụa, người khiếm thị, khuyết tật, và xét xử công minh cho người xa lạ (câu 12-16). Không những ông sống công bình ngay thẳng mà còn cương quyết tố cáo, chống đối người sống bất công để cứu những nạn nhân đang bị họ cắn xé: “Tôi bẻ gãy hàm người bất công và rứt mồi nó ngậm nơi răng” (câu 14, 17). Ông đang chứng minh cho các bạn ông rằng, những lời nói, việc làm, nếp sống công chính của ông đã khiến mọi người phải kính trọng ông chứ không như các bạn cáo buộc ông.

Khoe khoang về quá khứ giàu có và được trọng vọng của mình không phải là điều tốt. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của ông Gióp, chúng ta biết Đức Chúa Trời đã xác nhận ông là người trọn vẹn và ngay thẳng (1:8; 2:3), nhưng giờ đây ông đau khổ tột cùng vì những tai họa không ngờ, mà lại còn bị các bạn liên tục kết tội ông, nên ông chỉ muốn chứng minh cho các bạn rằng thấy họ đã sai. Dù vậy, nếp sống của ông Gióp cũng nhắc nhở mỗi chúng ta. Đời sống Cơ Đốc nhân được bày tỏ qua nếp sống Cơ Đốc. Chúa Giê-xu phán: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Khi chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Chúa, người khác không những kính trọng chúng ta, mà còn kính trọng Hội Thánh Chúa. Hơn thế nữa, nếp sống công chính của chúng ta còn thu hút những người chưa biết Chúa tìm đến với Ngài, tin nhận Ngài, và chúc tụng Ngài. Cầu xin Chúa cho chúng ta sống đời công chính, yêu thương, và làm sáng Danh Ngài, để chúng ta không bị khinh khi nhưng được kính trọng vì họ thấy Chúa qua nếp sống chúng ta.

Nếp sống của bạn đang làm cho mọi người kính trọng hay khinh khi?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Chúa đã chết vì tội lỗi con. Xin Chúa cho con luôn kính sợ Chúa, sống công chính, yêu thương mỗi ngày. Xin cho con thể hiện được sự sáng của Chúa qua mọi việc làm của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top