Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2018


Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2018

Nê-hê-mi 13:23-31
Dòng Dõi Thánh

“Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh” (Ma-la-chi 2:15a).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã vi phạm kết ước nào với Chúa? Ông Nê-hê-mi đã quở trách dân Chúa ra sao? Ông Nê-hê-mi đã nêu ra kinh nghiệm thất bại của nhân vật lịch sử nào? Làm thế nào để có được một dòng dõi thánh cho Đức Chúa Trời?

Sách Nê-hê-mi ký thuật hành trình xây cất tường thành Giê-ru-sa-lem, cùng công cuộc gây dựng đời sống thuộc linh trong con dân Ít-ra-ên. Tưởng rằng nếp sống mẫu mực ấy sẽ duy trì luôn trong dân Chúa, nhưng nào ngờ, chương cuối của sách khép lại với những cuộc hôn nhân không theo tiêu chuẩn Chúa quy định cho dân Ngài. Những cuộc hôn nhân ấy cho thấy sự suy thoái tâm linh tột đỉnh đang diễn ra trong con dân Ít-ra-ên lúc bấy giờ. Thế nên, không phải vô cớ mà ông Nê-hê-mi lại phản ứng gay gắt trước thực trạng kết hôn với Dân Ngoại như vậy. Bởi hậu quả rõ ràng trước mắt là một nửa con cái của họ không biết nói tiếng Giu-đa, mà chỉ biết nói tiếng Ách-đốt. Chúng ta thử tưởng tượng xem tương lai của người Ít-ra-ên sẽ trở nên thế nào khi phân nửa thế hệ kế thừa của họ không nghe hiểu và không nói được tiếng của tổ phụ mình. Và điều chắc chắn là con cháu họ sẽ không kế thừa được những điều Chúa dạy trong sách luật pháp, không thể đọc hay học Lời Chúa được. Thay vào đó, họ sẽ tiêm nhiễm những điều sai trật từ bên dòng tộc họ ngoại, và có nguy cơ tiến tới thờ hình tượng ngoại bang. Những điều này từng xảy ra trong lịch sử người Ít-ra-ên, điển hình là Vua Sa-lô-môn. Ông Nê-hê-mi không muốn dân Chúa bước theo vết xe đổ của Vua Sa-lô-môn vào cuối đời, dẫn đến tình trạng sống xa cách Chúa, bất kính trong nếp sống, và bị Chúa trừng phạt là hậu quả tất yếu phải gánh lấy. Những cải tổ mà ông Nê-hê-mi thực hiện trong con dân Ít-ra-ên cốt chỉ để duy trì một dòng dõi thánh, được biệt riêng ra thờ phượng Đức Chúa Trời.

Bài học lịch sử này nhắc chúng ta rằng, hôn nhân không đơn thuần chỉ là tình cảm của lứa đôi, mà còn là sự duy trì một dòng dõi thánh trong thế hệ kế thừa của con cháu mình. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ không thấy tại sao Chúa lại rất khắt khe trong tiêu chuẩn hôn nhân; mà ngược lại, giúp chúng ta cam kết với Chúa là chỉ kết hôn với người trong Chúa. Bởi hơn ai hết, Chúa biết rằng sự kết hiệp với những người không cùng niềm tin, không cùng quan niệm sống và mục đích sống, chẳng những tạo ra sự xung đột cho đôi bên trong cuộc sống gia đình mà còn dễ dẫn tới nếp sống thỏa hiệp giữa những tiêu chuẩn đời đạo. Đừng để những cám dỗ của tình yêu làm chủ cuộc hôn nhân mình, nhưng hãy để Lời Chúa hướng dẫn, hầu cho hôn nhân chúng ta trở thành hôn nhân thánh.

Bạn dạy dỗ con cháu mình thế nào về tiêu chuẩn hôn nhân theo ý Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con ý thức được tầm quan trọng của một hôn nhân trong tiêu chuẩn của Chúa. Xin cho con luôn biết dạy dỗ con cháu mình đi trong đường lối của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top