Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2018


Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2018

Nê-hê-mi 13:7-14
Cách Giải Quyết Khôn Ngoan

“Tôi đặt Sê-lê-mia, thầy tế lễ, Xa-đốc, ký lục, và Phê-đa-gia trong các người Lê-vi, coi các kho tàng; còn Ha-nan, con trai của Xác-cua, cháu Mát-ta-nia, làm phó; các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình”(câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã giải quyết những nan đề như thế nào khi ông trở về Giê-ru-sa-lem? Ông giải quyết vấn đề khôn ngoan theo những nguyên tắc nào? Bạn học gì trong cách giải quyết công việc chung của Nhà Chúa?

Trước những điều tệ hại xảy ra trong thời gian ông Nê-hê-mi vắng mặt, Chúa đã ban cho ông sự khôn ngoan trong việc giải quyết từng vấn đề một. Trước tiên, ông giải quyết ngay tội lỗi xảy ra trong đền thờ, quăng hết đồ đạc của ông Tô-bi-gia ra khỏi phòng, chỉnh trang phòng ấy đúng quy định của đền thờ (câu 8-9). Tiếp theo, ông gọi những người Lê-vi, những người ca hát quay lại với chức vụ của họ để tiếp tục phục vụ công việc trong đền thờ. Từ đó, dân chúng ăn năn, tiếp tục dâng phần mười vào kho để chu cấp cho họ (câu 10-12). Sau đó, ông đã chọn và bổ nhiệm những người trung thành, đáng tin cậy vào vị trí quản lý các phòng kho. Họ có nhiệm vụ phân phối các lễ vật thu được cho người có quyền thụ hưởng theo luật định, nhằm giúp những người Lê-vi, những người ca hát chuyên tâm trong công việc Chúa. Ngoài ra, ông Nê-hê-mi còn cử thêm những người phó, phụ tá để giúp nhau chu toàn công việc quản lý phòng kho, và cũng nhằm tránh những tiêu cực khi chỉ có một người độc quyền (câu 13). Cuối cùng, ông không quên trình dâng mọi điều lên Đức Chúa Trời (câu 14).

Ông Nê-hê-mi giải quyết vấn đề rất khôn ngoan với bốn nguyên tắc: (1) Ưu tiên giải quyết dứt khoát nan đề tội lỗi; (2) không sử dụng người theo tình cảm riêng như Thầy Tế lễ Ê-li-a-síp, mà sắp xếp nhân lực phù hợp với công việc; (3) không chỉ quan tâm đến công việc, nhưng ông cũng rất quan tâm đến đời sống của con người; (4) hoàn toàn nương dựa nơi Đức Chúa Trời trong sự phục vụ của mình.

Khi nhìn lại mình, chúng ta rất dễ du di hoặc nể nang, không giải quyết dứt khoát tội lỗi. Chúng ta cũng thường ưu tiên chọn người mình thích hoặc người đem lại lợi lộc cho mình. Chúng ta cũng rất dễ chỉ chú tâm vào công việc hoặc vào con người, thay vì cả hai. Nếu chỉ chú tâm vào yếu tố công việc, thì sẽ rất cứng nhắc và rập khuôn trong cách giải quyết. Còn nếu chỉ chú tâm vào con người thì tình cảm riêng rất dễ xen vào và công việc dễ bị lạm dụng. Chúng ta cũng dễ tự hào về khả năng của mình mà quên rằng Chúa là Đấng lãnh đạo Hội Thánh Ngài. Gương lãnh đạo của ông Nê-hê-mi là bài học quý cho mỗi chúng ta trong cách giải quyết công việc chung của Nhà Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta đủ khôn ngoan để giải quyết mọi vấn đề của nhà Chúa.

Bạn cần thay đổi điều gì trong cách giải quyết vấn đề của mình?

Lạy Chúa, xin cho con luôn dứt khoát với tội lỗi; biết giải quyết những vấn đề trong sự khôn ngoan Chúa ban, biết quan tâm nhu cầu của anh chị em con, để công việc Chúa luôn được kết quả.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top