Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2018


Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2018

Phục Truyền 6:4-9
Nuôi Dạy Con cho Đức Chúa Trời

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Cha mẹ Cơ Đốc nuôi dạy con cái dựa trên nền tảng nào? Muốn vậy, cha mẹ cần quan tâm chuẩn bị gì cho chính mình? Bạn đang nuôi dạy con cho Đức Chúa Trời như thế nào?

Lời Chúa trong Phục Truyền 6:6-9 cho thấy nền tảng để cha mẹ nuôi dạy con cho Chúa là cha mẹ phải tin Chúa; hết lòng, hết ý, hết sức kính yêu Chúa; và phải ghi lòng tạc dạ lời Chúa dạy. Từ đó, cha mẹ mới có thể thể hiện tình yêu với con cái bằng cách ân cần dạy dỗ Lời Chúa mọi lúc, mọi nơi, và bằng mọi cách có thể. Lời Chúa cho biết “con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; bông trái của tử cung là phần thưởng” (Thi Thiên 127:3). Con cái chính là tài sản quý giá mà mỗi gia đình có được, và Chúa muốn cha mẹ phải có trách nhiệm nuôi dạy con theo đường lối Ngài. Đó là phải nuôi dạy dựa trên tiêu chuẩn Kinh Thánh, nhất là khi chúng đang sống trong một xã hội đầy tội lỗi và suy đồi, thiếu mất những tiêu chuẩn đạo đức và lòng tin kính.

Ngày nay, nhiều cha mẹ bận rộn lo kiếm tiền để chu cấp nhu cầu vật chất cho con mà quên dành thời gian học Lời Chúa cho chính mình và cũng thiếu sự gần gũi và dạy Lời Chúa cho con, hướng dẫn con có đời sống yêu mến và tin cậy Chúa. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Vậy, để “dạy” con cái “con đường” mà chúng phải theo đúng với ý muốn Chúa, trước tiên, cha mẹ phải sống một đời sống gương mẫu, bày tỏ đức tin trong nếp sống hằng ngày qua việc trung tín cầu nguyện, học Kinh Thánh, nhóm lại, ca ngợi Chúa, thông công, dâng hiến, giúp đỡ người khác… Cha mẹ phải biết dùng Lời Chúa để giúp đỡ, hướng dẫn con. Gia đình chính là trường học có ảnh hưởng lớn nhất trên con cái và cha mẹ là những người thầy mà con cái tin tưởng nhất.

Cuối cùng, cha mẹ phải quan tâm giúp con nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu để tiếp nhận Ngài làm Chúa và Chủ đời sống con. Cha mẹ không thể đẩy trách nhiệm này cho mục sư hay giáo viên Trường Chúa Nhật, nhưng chính cha mẹ là người hướng dẫn con mình đến với Chúa ngay từ những năm tháng đầu đời của con. Khi trò chuyện với con, cha mẹ nên nhắc con nhớ “Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (câu 4). Ngài là Đấng dựng nên con, yêu thương con, chịu chết vì con và luôn muốn con tin cậy Ngài. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái không chỉ là nuôi nấng đầy đủ về vật chất, nhưng còn là trách nhiệm dưỡng dục về phương diện thuộc linh để con cái trở thành người Chúa muốn, hữu ích cho Chúa và cho nhiều người.

Bạn có quan tâm nuôi dạy con mình lớn lên trong đường lối Chúa và sống kính sợ Ngài không?

Lạy Chúa, xin giúp con học Lời Chúa và biết nuôi dạy con cái theo tiêu chuẩn Thánh Kinh để con cái con có nếp sống tin kính Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top