Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2018


Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2018

I Cô-rinh-tô 4:9-13
Chịu Khổ Vì Đấng Christ

“Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp 1:29).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết vì Đấng Christ, ông và những người phục vụ Chúa với ông phải đối diện với những nghịch cảnh nào? Mọi Cơ Đốc nhân chân chính của Chúa phải chịu khổ vì Chúa như thế nào?

Hoàn cảnh mà các sứ đồ đang đối diện hiện rõ trong lời mô tả của Sứ đồ Phao-lô, đó chính là những chuỗi khó khăn, túng thiếu, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Những từ ngữ: “ngu dại,” “yếu đuối,” “khinh hèn,” “đói khát,” “trần mình,” “bị người ta vả trên mặt,” “lưu lạc rày đây mai đó,” “bị rủa sả,” “bị bắt bớ,” “bị vu oan,” bị xem như “rác rến, cặn bã của loài người”… được dùng để nói về những điều Sứ đồ Phao-lô và những người phục vụ Chúa với ông đã trải qua, và cũng là điều họ đang đối diện “cho đến bây giờ…” (câu 11), là thời điểm Sứ đồ Phao-lô viết thư gửi cho những tín hữu Cô-rinh-tô.

Ngay trong lần đầu tiên tuyên xưng niềm tin nơi Chúa, Sứ đồ Phao-lô đã được cho biết trước về những hoạn nạn mà ông sẽ phải đối diện. Đức Chúa Trời phán với ông Ha-na-nia khi nói về mục đích Ngài chọn lựa và sai phái Sứ đồ Phao-lô: “…Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì Danh Ta là bao nả” (Công Vụ 9:16). Điều đó không khiến ông lùi bước, nhưng lại càng hăng hái dấn thân vào chức vụ mà ông nhận lãnh nơi Đức Chúa Trời.

Sự chịu khổ cho Chúa không chỉ được thấy trong Sứ đồ Phao-lô, nhưng đây là tinh thần chung của tất cả Cơ Đốc nhân chân chính của Chúa. Dấn thân vào chức vụ, họ không ước ao nhận được sự khen tặng hay bất cứ điều gì khác đến từ loài người, mà chỉ chuyên tâm làm tròn sứ mệnh mang Phúc Âm Cứu Rỗi đến cùng trái đất (Công Vụ 1:8). Họ luôn tự hào về những sự đau đớn phải đón nhận vì Đấng Christ, cho dù đó là sự đói khát, thiếu thốn, đòn roi, tù đày, bị vu oan, bức hại, bị mắng nhiếc, bị xem như người ngu dại khi bỏ đi những vinh hoa phú quý của đời này để làm môn đệ của Đấng Christ. Họ không hổ thẹn khi xưng mình là đầy tớ của Đấng Christ. Nhưng bên cạnh những tấm gương sáng ấy, vẫn có không ít người luôn thấy mình bị thiệt thòi, luôn kêu nài đòi hỏi đối xử công bằng với chính mình, vẫn nhìn thấy những khó khăn thay vì thấy cơ hội được dấn thân, được chịu khổ vì Danh Chúa. Nhìn lại quãng thời gian theo Chúa và phục vụ Chúa của chúng ta, nghịch cảnh có phải là động lực để chúng ta càng bám chặt vào Chúa, vào chức vụ Ngài giao, hay là cớ để chúng ta nản lòng, thối chí, và lên tiếng phàn nàn?

Bạn vui mừng hay phàn nàn khi chịu khổ vì Chúa?

Lạy Chúa, Đấng đã chọn lựa con rao truyền Phúc Âm. Xin cho con noi gương các sứ đồ trung tín chịu khổ vì Đấng Christ, và biết đây là chức vụ vinh quang Ngài dành cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top