Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2018


Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2018

Xuất Ê-díp-tô Ký 6:9-13
Thoái Chí?

“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 27:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se và người Ít-ra-ên đáp ứng với lời phán hứa của Đức Chúa Trời như thế nào? Bạn cần làm gì khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống? Bạn quan niệm thế nào về thành công, thất bại trong sự phục vụ Chúa?

Người Ít-ra-ên đã nản lòng, họ không còn muốn nghe gì về Đức Chúa Trời và lời phán hứa của Ngài. Trước đó, họ nghe theo lời của Chúa qua ông Môi-se nhưng điều họ nhận được là sự khổ đau và cực nhọc bội phần hơn (câu 9). Kế sách của Pha-ra-ôn thật hiệu nghiệm! Một khi con dân Chúa không muốn nghe và làm theo lời Chúa dạy thì vô tình đi theo kế sách của kẻ thù. Giấc mơ về một vùng đất hứa đượm sữa và mật bị tan biến, họ chấp nhận kiếp nô lệ, cực nhọc kiếm cơm mỗi ngày. Suy nghĩ tiêu cực rằng Chúa không yêu thương hoặc Chúa không đủ năng quyền để giải cứu thường xuất hiện trong tâm trí của chúng ta khi hoàn cảnh trở nên khó khăn hơn. Khi đó, chúng ta sẽ cảm thấy bất mãn, chán nản, và tuyệt vọng. Điều chúng ta cần làm trong hoàn cảnh khó khăn là hãy dốc lòng cầu nguyện và đếm lại những phước lành Chúa đã ban cho mình; đồng thời nhớ rằng Chúa luôn yêu thương chúng ta đến cùng, và Chúa là Đấng Toàn Năng, chắc chắn Ngài sẽ giải cứu chúng ta đúng thời điểm và theo cách của Ngài, hầu đem lại lợi ích tốt nhất cho chúng ta. Hãy bám chặt vào Chúa, vì ngoài Chúa, không ai có thể giải cứu chúng ta.

Ông Môi-se tin lời Chúa, ông đã đến truyền lại lời phán hứa của Ngài cho người Ít-ra-ên (câu 9). Tuy nhiên, khi tinh thần dân Chúa sa sút không màng nghe ông nói chút nào thì ông bị thoái chí. Ông ngại đi gặp Pha-ra-ôn vì cho rằng khẩu tài kém cỏi của ông đã không thuyết phục được dân Chúa, là những người tin Chúa và biết Ngài đã sai ông, thì làm sao ông có thể thuyết phục được Pha-ra-ôn, là người không tin kính Chúa (câu 12). Khi kết quả của công việc không thuận lợi như mong đợi, chúng ta dễ bị nản lòng. Tuy nhiên, thành công trong sự phục vụ Chúa không được đo đếm bởi kết quả của công việc hay sự ủng hộ của con người. Hình ảnh Chúa Giê-xu trên thập tự giá trong mắt con người là sự thất bại, sỉ nhục, nhưng với Đức Chúa Trời là chiến thắng vinh quang nhất. Chúa nhìn thấy đức tin, sự vâng lời, và động cơ phục vụ của chúng ta. Khi Chúa kêu gọi chúng ta vào công việc, Ngài đã ban cho chúng ta đủ ân tứ để hoàn thành trọng trách Chúa giao. Chúa đang tể trị, hành động qua mỗi con cái hay vâng lời của Ngài. Hãy vững lòng bền chí! Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!

Bạn quyết định làm gì khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà dường như Chúa vẫn yên lặng? Bạn là người phục vụ Chúa thành công trong mắt Ngài như thế nào?

Lạy Chúa! Trong hoàn cảnh khó khăn, xin cho con chỉ kêu cầu và trông đợi sự giải cứu nơi Ngài mà thôi. Xin giúp con bước đi với Chúa mỗi ngày, tin cậy, vâng lời và trải nghiệm sự giải cứu của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 34.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top