Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2018


Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2018

Sáng Thế Ký 50:15-21
Yêu Thương – Tha Thứ

“Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh”(Sáng Thế Ký 45:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các anh của ông Giô-sép ghét bỏ và làm hại ông? Ông Giô-sép có phản ứng gì khi gặp lại các anh sau nhiều năm xa cách? Vì sao ông Giô-sép có thể yêu thương và tha thứ cho các anh mình? Bạn áp dụng bài học này thế nào vào đời sống hằng ngày?

Vì lòng ganh tị và ghen ghét nên mười người anh của ông Giô-sép sẵn sàng giết em mình một cách không thương tiếc chỉ vì một cái áo dài và những giấc mơ (Sáng Thế Ký 37:1-30). Tuy nhiên, sau nhiều năm tháng, ông Giô-sép trải qua bao gian truân khổ nạn nơi xứ người, đến khi các anh của ông được gặp lại em mình trong địa vị cao trọng là tể tướng xứ Ai Cập. Lúc này, quyền hành ở trong tay của ông Giô-sép. Ông có thể trả thù các anh về những gì họ đã làm cho ông trong quá khứ. Nhưng vì tình yêu thương đối với các anh, ông Giô-sép đã xóa bỏ hận thù (Sáng Thế Ký 45:1-15). Dù ông Giô-sép không quên những chuyện buồn trong quá khứ, ông vẫn nói “các anh đã bán tôi” “các anh toan hại tôi,” nhưng ông không nói để trả thù mà để cảm thông cho nỗi ray rứt, dày vò của những người lầm lỗi đã biết ăn năn. Ông an ủi các anh: “Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh” (Sáng Thế Ký 45:5).

Tha thứ không phải là việc dễ làm. Nhưng ông Giô-sép có thể tha thứ cho các anh mình vì: Thứ nhất, ông nhận biết và tin cậy vào quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình trong mọi hoàn cảnh. Thứ hai, ông nhận biết và tin cậy vào sự quan phòng của Chúa. Ông tin rằng Chúa dùng những sai lầm, bắt bớ, hãm hại của các anh để thực hiện chương trình của Ngài trên đời sống ông. Thứ ba, ông kinh nghiệm được tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho ông, và ông muốn bày tỏ tình yêu đó cho ngay cả những người từng làm hại mình.

Những toan tính xấu xa của con người không thể ngăn cản kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho những người thuộc về Ngài. Thật vậy, “Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28). Hãy học bài học yêu thương và tha thứ của ông Giô-sép để có thể yêu thương và tha thứ những người làm hại mình.

Bạn có đang cay đắng hay oán hận người nào đã từng làm bạn đau đớn không? Bạn đã và đang làm gì với họ?

Lạy Chúa, bài học tha thứ rất khó học, nhưng xin Chúa giúp con có thể sống với mọi người bằng tình yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho người từng làm hại con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top