Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2018


Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2018

I Giăng 4:17-21
Sự Bảo Đảm của Tình Yêu

“Này vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho Cơ Đốc nhân sự bảo đảm nào (câu 17)? Sự bảo đảm này đem đến những lợi ích nào trong đời sống và trong cách thực thi tình yêu của con dân Chúa (câu 18-19)? Câu 20-21 một lần nữa nhắc nhở bạn điều gì trong nếp sống yêu thương?

Sứ đồ Giăng dạy rằng nếu chúng ta thật sự tin nhận Chúa Giê-xu và nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài sẽ không cần phải sợ hãi, nhưng “mạnh bạo trong ngày xét đoán” là vì “Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này” (câu 17). Nghĩa là địa vị và tình trạng của Chúa Giê-xu hiện nay thể nào thì đó cũng là của chúng ta trong hiện tại. Dĩ nhiên trong ngày Chúa đến, thân thể chúng ta sẽ biến hóa để trở nên vinh quang giống Chúa, nhưng ngay bây giờ chúng ta cũng đã được mang lấy địa vị và tình trạng của chính Chúa Giê-xu. Nói cách khác, chúng ta đang được Đức Chúa Trời chấp nhận và cư xử như Ngài đã chấp nhận và cư xử với Chúa Giê-xu vậy. Chúng ta được mặc lấy sự công nghĩa và thánh khiết từ Chúa Giê-xu, nên chúng ta cũng mạnh dạn, tự tin để đứng trước Ngôi Đức Chúa Trời mà không chịu sự phán xét (Rô-ma 8:1).

Sự bảo đảm đó đem đến cho Cơ Đốc nhân sự bình an vì “chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi” (câu 18a). Tình yêu sẽ loại trừ sự sợ hãi ra khỏi đời sống chúng ta và khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời trở nên phước hạnh. Mọi sự chúng ta làm không còn để được thưởng, được khen, được biết ơn, không bị hình phạt… mà là để được sống trong kinh nghiệm yêu thương với Chúa. Như vậy, người yêu Chúa hoàn toàn thoát khỏi những áp lực trong sự thờ phượng, phục vụ.

Sự bình an, vui thỏa trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời khiến chúng ta có thể sống cuộc đời yêu thương đúng nghĩa nhất (câu 19). Động cơ mà chúng ta sống với người khác không còn là vì muốn lợi dụng họ, lấy lòng họ mà là vì biết Chúa yêu mình và kinh nghiệm tình yêu đó. Nhiều khi chúng ta đang đối phó với anh chị em mình hơn là yêu thương họ vì chúng ta sợ thất bại, mất danh tiếng, bị nói xấu, và không ai yêu mình. Nhưng sự bảo đảm của tình yêu giúp chúng ta vượt qua những nỗi sợ hãi đó để sống yêu thương người khác. Và khi ấy, những anh chị em khác cũng không còn phải đối phó với chúng ta vì biết rằng chúng ta thật sự yêu thương họ.

Bạn có thật sự là con cái của Đức Chúa Trời và có thật sự yêu Ngài không? Nếu có, thì hãy yêu anh chị em mình.

Tạ ơn Chúa vì một đời sống phước hạnh, bình an Chúa ban cho con qua tình yêu của Ngài. Xin cho con mỗi ngày yêu Chúa hơn, yêu anh chị em mình hơn, và giúp họ cũng ngày càng yêu Chúa hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top