Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2018


Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2018

I Giăng 4:9-10
Bày Tỏ Bằng Hành Động

“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Làm sao biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta? Có mối liên hệ nào giữa tình yêu và sự bày tỏ? Sự bày tỏ yêu thương của Đức Chúa Trời mang những đặc tính nào? Đâu là những đặc tính bạn cần cải thiện trong tình yêu thương bạn dành cho người khác?

“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này:…” (câu 9a). Tình yêu không chỉ là cảm xúc mà phải được bày tỏ qua hành động. Chúng ta thường đánh giá tình yêu dựa vào cảm xúc, nên khi không cảm thấy yêu thương thì chúng ta cũng sẽ không hành động. Nhưng tình yêu không thể là “máy móc,” nếu như không có cảm xúc thì làm sao bày tỏ hành động? Cảm xúc là một yếu tố của tình yêu, nhưng vấn đề sai lầm ở nhiều người là để cho cảm xúc trở nên yếu tố chủ chốt, quyết định cho việc bày tỏ tình yêu. Hơn nữa, đừng quên rằng, khi chúng ta thuộc về Chúa, thì chúng ta cũng sở hữu tình yêu từ Ngài. Chính Chúa và tình yêu của Ngài sẽ “cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). Do đó, vấn đề không còn là cảm xúc của chúng ta mà là quyết định của chúng ta để yêu thương người khác và bày tỏ ra bằng hành động.

Hành động yêu thương của Đức Chúa Trời mang đặc tính hy sinh, ngay cả hy sinh điều quý giá nhất là chính Con Ngài để “làm của lễ chuộc tội chúng ta” (câu 10b). Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta điều thừa thãi hay thứ yếu, Ngài ban cho chúng ta sự sống của Con Một Ngài. Không có sự hy sinh thì cũng không có tình yêu. Hành động yêu thương của Đức Chúa Trời còn mang đến lợi ích cho người nhận, khiến cho “chúng ta nhờ Con được sống” (câu 9c). Đức Chúa Trời thấy con người nghèo khổ, bệnh tật, đau đớn… nhưng Chúa Giê-xu được sai đến không phải để giải quyết những nan đề đó, Ngài đến để con người được sống, được giải thoát khỏi tội lỗi. Được tha thứ, được cứu khỏi tội lỗi, được sống là nhu cầu cấp thiết của con người, và Chúa hy sinh để chúng ta nhận được điều đó. Không những thế, Đức Chúa Trời còn chủ động bày tỏ tình yêu của Ngài, “ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta” (câu 10a). Đức Chúa Trời yêu chúng ta không phải vì chúng ta yêu Ngài hay vì chúng ta đáng yêu. Tình yêu thương không tùy thuộc người được yêu, cũng không chờ đợi để được yêu, được đáp ứng. Đó chính là tình yêu mà Chúa muốn chúng ta yêu nhau!

Con người không thể yêu nhau như Lời Chúa dạy. Chỉ khi chúng ta bằng lòng để tình yêu của Chúa trong chúng ta tuôn đổ ra cho người khác thì chúng ta mới có thể bày tỏ tình yêu bằng hành động như Chúa đã yêu.

Bạn có thường yêu, ghét theo cảm xúc của mình không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài dành cho con. Xin cho con sống cuộc đời yêu thương bằng hành động như Cha yêu con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 8-9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top