Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2018


Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2018

Giăng 17:11-26
Cầu Thay trong Tình Yêu

“Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho môn đệ những điều gì? Qua đó, chúng ta thấy tấm lòng Chúa dành cho họ ra sao? Bạn thường cầu thay cho người khác thế nào?

Trước khi chịu khổ nạn và chịu chết, Chúa Giê-xu đã dốc lòng cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài. Giăng 17 là phân đoạn Kinh Thánh tuyệt vời về sự cầu thay mà Chúa Giê-xu đã để lại như một tấm gương. Chúa Giê-xu biết Ngài sắp phải rời xa các môn đệ và không thể bảo vệ hay dạy dỗ họ nữa, nên Chúa cầu xin Đức Chúa Cha là Đấng có quyền trên muôn vật sẽ gìn giữ họ. Những lời cầu thay này thể hiện lòng yêu thương và quan tâm của Chúa Giê-xu dành cho các môn đệ.

Trước hết, Chúa cầu xin sự hiệp một giữa vòng các môn đệ (câu 11). Hiệp một là chìa khóa chiến thắng sự tấn công của kẻ thù. Các môn đệ của Chúa cần phải yêu thương, hiệp một thì mới có thể đứng vững trước những cơn bức hại, thử thách dữ dội. Chúa cũng biết trước các môn đệ sẽ bị thế gian ghen ghét vì tin theo Chúa và thuộc về Ngài (câu 14).

Tiếp theo, Chúa cầu xin Đức Chúa Cha “gìn giữ họ cho khỏi điều ác” (câu 15). Chúa Giê-xu biết rõ khi còn sống trong thế gian đầy tội lỗi này thì họ rất dễ bị tiêm nhiễm những điều ác cho nên Ngài xin Cha bảo vệ họ. Chúa cho biết giờ đây họ đã thuộc về thiên đàng chứ không thuộc về thế gian nữa, nên xin Cha gìn giữ tấm lòng và đời sống họ hướng về những điều thiên thượng (câu 16).

Kế đến, Chúa cầu xin Cha khiến họ nên thánh bởi Lời của Chúa (câu 17). Các môn đệ nhận biết khi nghe lời giảng dạy của Ngài và đã tin theo, nhưng khi Chúa về trời thì họ cần phải có Lời Ngài và Chúa Thánh Linh để giúp đỡ đức tin mình. Lời Chúa là lẽ thật sẽ giúp các môn đệ đứng vững và giữ mình thánh khiết trước mặt Chúa. Một lần nữa, Chúa Giê-xu biết rằng khi các môn đệ được sai vào trong thế gian thì rất dễ bị tiêm nhiễm lối sống bất khiết từ thế gian nên Ngài xin Cha dùng Lời Ngài để giúp họ nên thánh trước mặt Chúa. Ngày nay, nhiều người được biết Chúa, được cứu, và được biệt riêng ra thánh cũng là nhờ tin và vâng theo Lời Chúa.

Vì yêu mà Chúa Giê-xu đã hết lòng cầu thay cho các môn đệ của Ngài. Sau đó, Chúa cũng cầu thay cho Hội Thánh và những người tin theo Ngài để được ơn Chúa mà làm tròn sứ mệnh Cha giao trên đất. Khi chúng ta yêu thương và quan tâm đến anh chị em mình thì một trong những điều thiết thực nhất chúng ta có thể làm được cho họ là cầu thay. Đó là một trong những ngôn ngữ nói lên tình yêu chúng ta dành cho nhau.

Bạn có lịch cầu thay cho Hội Thánh và anh chị em mình không?

Lạy Chúa, xin cho con có một đời sống cầu thay như chính Chúa để con luôn nhớ đến người khác trong khi cầu nguyện.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 12-13

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top