Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2018


Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2018

Giăng 13:34-35
Nếp Sống Yêu Thương

“Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều răn mới mà Chúa Giê-xu ban ra là gì? Tại sao cần phải có điều răn mới này? Nếu con dân Chúa sống đúng theo điều răn mới này thì điều gì xảy ra? Nếp sống của bạn có giúp người khác biết Chúa không?

Sau khi rửa chân cho các môn đệ để làm gương cho họ về tinh thần hạ mình phục vụ và yêu thương nhau (Giăng 13:1-17), Chúa Giê-xu tiếp tục cuộc đàm luận với họ về những điều sắp xảy ra. Và rồi Chúa ban cho môn đệ một điều răn mới, đó là “các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (câu 34). Các môn đệ của Chúa chắn hẳn biết rất rõ về Mười Điều Răn trong luật pháp Môi-se. Tuy nhiên, trên hết các điều răn đó, họ cần phải thực hành một điều răn mới quan trọng và cần thiết nhất, đó là “phải yêu thương nhau.” Không phải chỉ yêu bằng cảm xúc hay yêu tùy thời điểm, mà “phải yêu như Chúa đã yêu,” nghĩa là tình yêu hy sinh, vô điều kiện, và đời đời không hề thay đổi. Lý do các môn đệ khi xưa, cũng như hết thảy con dân Chúa ngày nay, cần phải có điều răn mới này là vì ai nấy cần phải luôn có một nếp sống yêu thương. Vì chỉ bởi nếp sống yêu thương được bày tỏ qua mỗi con dân Chúa thì Danh Chúa mới được mọi người biết đến. Không có ngôn ngữ tình yêu nào mạnh cho bằng một đời sống tràn ngập tình yêu ban cho, sự quan tâm, và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Chúa Giê-xu khẳng định “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35).

Nếp sống yêu thương của chúng ta là thông điệp truyền bá Phúc Âm mạnh mẽ và hiệu quả nhất, vì người chưa tin Chúa không thấy và không hiểu Chúa yêu thương họ như thế nào nhưng họ chứng kiến đời sống của con cái Chúa trong cách cư xử hằng ngày với họ. Vì vậy, nếu chúng ta có giảng, có nói, có làm chứng về Chúa bằng những ngôn từ hay và hấp dẫn đến đâu đi nữa mà trong nếp sống hằng ngày lại thiếu tình yêu thương, thì chúng ta cũng khó lòng chinh phục được linh hồn nào cho Chúa. Nhiều Cơ Đốc nhân không cần nói nhiều để giới thiệu về Chúa cho người chưa tin, nhưng qua nếp sống yêu thương mỗi ngày, người đó đã hấp dẫn người khác tìm hiểu về Chúa Giê-xu và được cảm hóa để đến với Ngài. Điều đáng buồn là trong Hội Thánh ngày nay vẫn còn những tranh cạnh, chia rẽ, bè phái, thiếu tình yêu thương nhau. Lời Chúa Giê-xu nhắc nhở, chỉ khi Cơ Đốc nhân thật sự yêu nhau thì nhiều người sẽ nhận biết Chúa và chạy đến với Ngài.

Bạn có còn tranh cạnh, chia rẽ với ai trong Hội Thánh không? Bạn hứa với Chúa sẽ giải quyết như thế nào?

Lạy Chúa Giê-xu, xin ban cho con năng lực để con sống một nếp sống yêu thương mỗi ngày, hầu qua đó người khác nhận biết con là môn đệ Chúa và quyết định bước theo Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top