Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2018

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2018


Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2018

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9
Đức Tin Được Nâng Lên

“Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được” (Lu-ca 18:27).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 1 cho thấy ông Môi-se lo lắng điều gì? Chúa đã giúp ông giải quyết vấn đề ấy ra sao? Cách Chúa dạy ông Môi-se giúp bạn biết gì về Ngài? Làm thế nào để đức tin bạn được nâng lên cao hơn?

Mặc dù Chúa phán với ông Môi-se rằng dân Chúa sẽ nghe theo lời ông (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:18) nhưng ông Môi-se vẫn lo sợ dân Chúa sẽ không tin lời mình. Câu hỏi của ông đã thể hiện sự lưỡng lự trước lệnh truyền của Chúa. Có thể ông quá chú tâm vào những khó khăn và quên Lời Chúa; cũng có thể ông thiếu đức tin nơi Ngài. Chúa đã không nổi giận nhưng kiên nhẫn dạy dỗ ông từng bước.

Phép lạ thứ nhất (câu 2-4): Cây gậy bằng gỗ dài khoảng 0,9 – 1,8m có mấu cong ở đầu là dụng cụ người chăn chiên dùng để chống khi đi trong chỗ gập ghềnh trơn trợt, để lùa bầy chiên, và đánh đuổi rắn. Giờ đây Chúa hóa cây gậy thành rắn! Ông Môi-se phải đối diện với rắn, phải nắm đuôi nó bằng tay không, một việc làm tối kỵ khi gặp rắn. Chúa bảo ông Môi-se làm từ việc đơn giản “ném gậy xuống” tới việc khó khăn “nắm đuôi rắn.” Đức tin của ông Môi-se nơi Chúa được nâng dần lên, thể hiện qua sự vâng phục hoàn toàn. Hẳn ông Môi-se đã nhận ra cách của Chúa không giống cách của con người, nhưng rất hiệu quả! Chúa biến một cây gậy bình thường thành rắn, biểu tượng mà Pha-ra-ôn đội trên đầu, hình ảnh vị thần của Ai Cập.

Phép lạ tứ hai (câu 6-7): Chúa bảo ông Môi-se đặt tay vào lòng, tay ông hóa phong hủi trắng như tuyết. Ông Môi-se ắt hoảng sợ lắm khi thấy mình mắc bệnh phong hủi, căn bệnh nan y thời bấy giờ. Rồi tay ông được phục hồi hoàn toàn khi lặp lại hành động ấy. Ông Môi-se nhận thức rằng Chúa có năng quyền biến từ không thành có và ngược lại. Chúa cầm giữ sự sống và sự chết. Không có gì là khó đối với Chúa Toàn Năng. Chúa đã không cho ông Môi-se thực nghiệm phép lạ thứ ba “hóa nước thành máu” (câu 9) nhưng Ngài thách thức đức tin của ông. Ông được ban cho năng quyền để làm ba phép lạ mà Ngài đã chỉ bảo.

Bài học dạy chúng ta không nên chăm nhìn vào những khó khăn mà hoảng sợ khi thực hiện sứ mệnh Chúa ủy thác. Ngài không sai chúng ta làm việc gì mà không ban cho năng lực và phương tiện để hoàn thành. Điều chúng ta cần chú tâm là tuyệt đối đặt đức tin nơi Chúa Toàn Năng, làm theo sự chỉ dẫn từng bước của Ngài. Từ đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thành tín của Chúa mỗi ngày, đức tin của chúng ta châm rễ vững nền trong Chúa và được nâng lên cao hơn.

Bạn thường lệ thuộc vào hoàn cảnh hay đặt đức tin trọn vẹn vào Chúa Toàn Năng?

Tạ ơn Chúa đã kiên nhẫn với con và dạy dỗ con từng bước trong đời. Xin ban cho con đức tin vững vàng hơn nơi Chúa mỗi ngày và sống với những điều con đã tin.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top