Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2018

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2018


Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2018

I Cô-rinh-tô 3:16-17
Đức Chúa Trời Sẽ Phá Hủy…

“Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Một người có thể “phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời” bằng cách nào? Hậu quả của hành động này là gì? Tại sao hai con trai của Thầy Tế lễ A-rôn phải chịu hình phạt nặng nề? Bài học nhắc bạn điều gì?

Câu 16 cho biết đền thờ của Đức Chúa Trời chính là “anh em,” hay tất cả Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh, nên Sứ đồ Phao-lô không phải nói đến sự phá hủy bằng sức mạnh vật lý. Nhưng theo ngữ cảnh của chương 3, chúng ta biết rằng một người có thể “phá hủy” đền thờ của Đức Chúa Trời bằng tội lỗi và bản tính xác thịt, cụ thể như làm ô uế, mất trật tự trong Hội Thánh thông qua việc giảng dạy sai trật, hành động sai trật, lời nói không gây dựng, và thái độ kiêu ngạo, dẫn đến sự phân rẽ trong Hội Thánh…“Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ” nên hậu quả dành cho những ai làm tổn hại đến sự thánh khiết, trật tự của đền thờ là “Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ,” người ấy sẽ phải nhận sự đoán phạt nghiêm khắc từ Đức Chúa Trời.

Đền thờ là thánh, nghĩa là nơi biệt riêng để thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy, sự thánh khiết của đền thờ là điều bất khả xâm phạm. Trong lịch sử tuyển dân, không thể quên những nhân vật do khinh lờn sự thánh khiết trong đền thờ của Đức Giê-hô-va nên đã chuốc lấy những hình phạt nặng nề, kinh khiếp. Tiêu biểu như hai con trai của Thầy Tế lễ A-rôn là ông Na-đáp và ông A-bi-hu đã không tuân thủ quy định của Đức Chúa Trời về việc dâng của lễ, nên họ đã dâng một thứ lửa lạ không do Ngài quy định. Hành động khinh lờn ấy đã khiến hai người đón nhận hình phạt của Đức Chúa Trời đó là sự chết (Lê-vi Ký 10:1-2). Đây không phải là trường hợp duy nhất đã được Kinh Thánh ghi lại.

Trong thời kỳ ân sủng, chúng ta không còn được ở trong không khí của đền thờ thời Cựu Ước với những quy định nghiêm nhặt, nhưng cũng không vì thế mà chúng ta có quyền xem thường, hoặc làm tổn hại sự thánh khiết về đền thờ của Đức Chúa Trời, cả đền thờ vật chất cũng như đền thờ thân thể chúng ta. “Đức Chúa Trời sẽ phá hủy…” nhắc nhở những tín hữu tại Cô-rinh-tô cũng như mỗi chúng ta cần phải luôn cẩn trọng trong cách sống, trong lời giảng dạy, kẻo e những sự bất cẩn trong lời nói, cách cư xử của chúng ta vô tình hoặc cố ý đã “phá hủy” đền thờ thánh của Đức Chúa Trời. Và nếu như thế, chắc chắn chúng ta sẽ phải đón nhận hình phạt thật nghiêm từ chính Ngài.

Bạn ý thức ra sao trong việc giữ gìn sự thánh khiết cho đền thờ của Đức Chúa Trời?

Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở con sống xứng đáng vì Hội Thánh là đền thờ của Ngài. Xin giúp con dè giữ trong suy nghĩ, lời nói, hành vi để không làm tổn hại đến đền thánh của Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top