Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2018


Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2018

Giăng 15:8-11
Vui Mừng Trọn Vẹn

“Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu yêu môn đệ Ngài bằng tình yêu thương nào? Điều kiện nào để cứ ở trong tình yêu thương của Chúa Giê-xu? Thế nào là niềm vui trọn vẹn theo Lời Chúa dạy? Làm thế nào bạn có được niềm vui trọn vẹn?

Một đời sống kết nhiều quả làm sáng Danh Cha và được làm môn đệ thật của Chúa Giê-xu là đời sống được Chúa Giê-xu yêu thương. Và điều vô cùng tuyệt vời mà Chúa Giê-xu cho biết là Ngài yêu thương những môn đệ Ngài bằng tình yêu của Đức Chúa Cha yêu Ngài! Tình yêu của Đức Chúa Cha là tình yêu cao sâu vời vợi, tình yêu không thể dò lường được, tình yêu vô bờ bến không bút mực nào tả xiết…, thế nhưng đó chính là tình yêu Chúa Giê-xu yêu con cái Ngài! Và Ngài muốn chúng ta cứ ở trong tình yêu thương ấy. Như vậy, khi chúng ta ở trong tình yêu của Chúa Giê-xu cũng có nghĩa là chúng ta được ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời! Ha-lê-lu-gia! Chúng ta chỉ có thể cúi đầu tạ ơn Chúa khi học biết điều quá đỗi kỳ diệu này.

Nhưng làm thế nào để cứ ở trong tình yêu thương của Chúa Giê-xu? Đó là khi chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Đây không phải là sự vâng giữ hời hợt hay vâng giữ trên đầu môi chót lưỡi, mà là vâng giữ trọn vẹn như Chúa Giê-xu đã vâng phục khi Ngài từ bỏ ngôi vinh quang giáng trần làm người, vâng phục cho đến chết và thậm chí chết trên cây thập tự (Phi-líp 2:6-8). Chúa Giê-xu cho biết Ngài dạy môn đệ những điều đó với mục đích là để niềm vui của Chúa ở trong họ và niềm vui của họ được trọn vẹn.

Như vậy, niềm vui thật không đến từ vật chất, quyền thế hay địa vị của trần gian; cũng không phải là niềm vui do con người đem lại, nhưng niềm vui thật hay niềm vui trọn vẹn đến từ tình yêu của Chúa Giê-xu. Đây là tình yêu mà Sứ đồ Phao-lô nói trong thư Ê-phê-sô 3:18-19 rằng: “Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.” Đó chính là tình yêu Trời, tình yêu cao vời vượt lên trên sự suy tưởng của con người. Để được ở trong sự yêu thương của Chúa Giê-xu và có được niềm vui trọn vẹn, chúng ta phải sống vâng giữ Lời Chúa trọn vẹn. Hãy học Lời Chúa để biết ý Ngài mà vâng giữ thì chắc chắn sẽ có niềm vui trọn vẹn.

Bạn đã có được niềm vui trọn vẹn của Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con chưa vâng giữ điều răn Chúa trọn vẹn nên chưa có được niềm vui trọn vẹn. Xin dạy con luôn sống vâng phục Chúa như gương của Chúa Giê-xu để con được ở trong tình yêu thương của Ngài, và có thể tuôn tràn tình yêu đó đến cho nhiều người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top