Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2018


Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2018

Giăng 15:5-8
Đời Sống Sáng Danh Cha

“Này, Cha Ta sẽ được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đệ của Ta vậy” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi dùng hình ảnh cây nho và nhánh nho để dạy dỗ môn đệ, trong câu 8 Chúa dạy điều cụ thể nào? Thế nào là đời sống hữu ích và làm sáng Danh Cha? Cơ Đốc nhân phải sống thế nào để xứng đáng là môn đệ thật của Chúa Giê-xu?

Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây nho rất quen thuộc với người Do Thái để minh họa cho lời dạy của Ngài được sinh động và dễ hiểu. Một nhánh nho muốn đơm bông kết quả và sinh ra nhiều trái thì cần phải dính vào thân nho để có thể nhận dưỡng chất từ gốc nho cung cấp. Nếu ở bên ngoài thân nho hoặc chỉ dính hời hợt vào thân khiến nghẹt ngòi nguồn mạch thì sẽ trở thành nhánh nho vô ích, chỉ phải quăng ra ngoài và đốt bỏ mà thôi. Trong câu 8, Chúa Giê-xu nói cụ thể hơn với môn đệ Ngài rằng, khi các môn đệ sống đời sống kết nhiều quả, tỏ ra xứng đáng làm môn đệ Ngài, thì họ đang đem vinh quang về cho Cha Ngài. Đức Chúa Cha sẽ được sáng danh và tôn vinh qua đời sống kết quả của các môn đệ thật của Chúa Giê-xu.

Khi một đời sống luôn ở trong Chúa và luôn gắn bó với Lời Chúa thì được Chúa nhậm lời cầu nguyện (câu 7). Đời sống ấy được Chúa dùng để thực thi ý muốn của Ngài trên đất đem lại kết quả cho công việc Chúa. Như vậy, một đời sống hữu ích cho Chúa không phải là đời sống gắng sức làm việc này việc nọ cho Chúa, vì sức riêng của con người không đem lại kết quả cho công việc Chúa, nhưng chính là đời sống luôn giữ mối tương giao với Chúa và Lời Chúa để Chúa nhậm lời cầu nguyện. Hay nói cách khác, đó là đời sống được Chúa hành động thông qua sự nhậm lời cầu nguyện của Ngài, khi ấy chính nguồn năng lực thiêng liêng của Chúa tuôn chảy khiến đời sống ấy kết nhiều quả cho Chúa.

Khi tin Chúa, chúng ta không phải chỉ làm tín nhân Tin Lành trong ý nghĩa là thuộc viên của một tôn giáo, nhưng ai cũng muốn trở thành môn đệ thật của Chúa Giê-xu. Làm môn đệ Chúa thì phải có đời sống giống Chúa và làm vui lòng Thầy của mình. Trước kia, chúng ta chỉ là những nhánh nho hoang nhưng được Chúa Giê-xu yêu thương và tháp chúng ta vào cây nho thật khi chúng ta tin nhận Ngài. Khi đã tháp chúng ta vào thân cây nho, Chúa luôn muốn chúng ta phải là những nhánh nho sai trái để xứng đáng làm môn đệ thật của Chúa, và qua đời sống kết quả của chúng ta, Đức Chúa Trời được sáng danh và tôn vinh. Chúa Giê-xu đã tôn vinh Cha trên đất (Giăng 17:4), xin Chúa cho mỗi chúng ta cũng sống kết quả để tôn vinh Cha như Thầy của mình.

Bạn có thật sự làm sáng Danh Đức Chúa Trời chưa?

Lạy Đức Chúa Trời! Tạ ơn Chúa đã cứu con, cho con được gắn với Ngài để phục vụ Ngài. Xin cho con cứ ở trong Chúa và Lời Chúa luôn để đời sống con kết quả cho Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời được tôn vinh qua đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top