Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2018


Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2018

Giăng 15:5-6
Nhánh Nho Vô Ích

“Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua câu 5 và 6, Chúa Giê-xu nhấn mạnh và cảnh báo môn đệ điều gì? Điều gì xảy ra cho những nhánh nho vô ích? Qua lời nhắc nhở đó, Chúa muốn dạy môn đệ và con dân Ngài những điều gì? Bạn cần làm gì để không bị “ném ra ngoài và bị đốt bỏ”?

Trong bài giảng dạy của Chúa Giê-xu cho các môn đệ về mối liên hệ giữa Chúa và người theo Ngài qua hình ảnh cây nho và nhánh nho, Chúa nhắc lại ở câu 5 rằng, Ngài là gốc nho, tức cây nho, còn môn đệ là những nhánh. Nếu môn đệ muốn kết nhiều quả thì phải luôn nhớ một quy luật bất di bất dịch là “cứ ở trong Ta và Ta trong họ,” vì nếu không cứ ở trong Chúa và Chúa không ở trong họ, tức môn đệ đang ở bên ngoài Chúa, mà nếu ở bên ngoài Chúa thì họ chẳng làm chi được cả. Rồi Ngài cảnh báo một hậu quả đáng sợ cho những ai không cứ ở trong Ngài, đó là sẽ bị quăng ra ngoài như những nhánh nho không dính vào gốc nho phải bị cắt bỏ, nhánh ấy sẽ khô đi và trở nên vô ích, không dùng được vào việc gì khác ngoại trừ gom lại và đốt bỏ.

Lời Chúa cảnh báo về những nhánh nho vô ích, nhắc nhở mỗi con dân Chúa trước hết phải liên tục ở trong mối tương giao với Chúa không gián đoạn, dù đang làm gì, đi đâu thì vẫn sống và làm việc trong sự hiện diện của Chúa, vì nếu không thì sẽ rơi vào tình trạng nửa đạo nửa đời, đó là chỉ ở trong Chúa khi ngồi trong nhà thờ hay khi cầu nguyện, còn những lúc khác thì lại hòa nhập với đời. Hơn nữa, ở đây Chúa nhấn mạnh thêm rằng chẳng những cứ ở trong Chúa mà còn phải có Chúa trong chúng ta nữa. Nghĩa là mối liên hệ với Chúa phải là một mối liên hệ hai chiều, bởi có những mối liên hệ chỉ có “lạy Chúa, lạy Chúa…” nhưng trong ngày cuối cùng Chúa bảo rằng Ngài không biết chúng ta! Điều Chúa muốn nhấn mạnh với môn đệ là trong sự phục vụ Chúa, không ai có thể thành công nếu cậy vào sức riêng hay năng lực của mình. Không có Chúa thì không ai làm được chi cả; bên ngoài Chúa thì chẳng khác nào nhánh nho vô ích, chỉ bị cắt và bị đốt bỏ mà thôi. Điều này nhắc nhở chúng ta muốn kết quả trong công việc Chúa thì phải luôn giữ mối liên hệ gắn bó bền chắc, bền bĩ, và bền vững với Chúa mỗi ngày để quyền năng và sức sống Chúa cứ liên tục tuôn tràn qua chúng ta, và đời sống chúng ta kết quả cho Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Hãy là một nhánh nho ích lợi cho Đức Chúa Trời.

Bạn đang là nhánh nho vô ích hay nhánh nho sai trái trong Nhà Chúa?

Lạy Chúa, thật bất hạnh nếu con chỉ là nhánh nho vô ích trong cây nho. Xin Chúa cho con luôn cứ ở trong Ngài và gắn bó với Ngài cách bền chắc để con được Chúa dùng đem lại ích lợi cho bản thân, gia đình, và Hội Thánh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top