Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2018


Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2018

Nê-hê-mi 10:32-34
Một Phần của Cuộc Sống

“Chúng tôi cũng định lấy luật lệ buộc chúng tôi mỗi năm dâng một phần ba siếc-lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi” (câu 32).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa cam kết dâng hiến như thế nào cho Chúa? Các khoản dâng ấy dùng cụ thể cho việc gì? Những ai tham gia vào công việc dâng hiến ấy? Bạn cam kết cụ thể cho việc dâng hiến như thế nào?

Sau bao nhiêu năm, ai nấy người Ít-ra-ên cũng chỉ lo cho nhà của mình mà thờ ơ với ngôi nhà thuộc linh chung. Giờ đây họ quyết định từ bỏ nếp sống vị kỷ ấy, tiến một bước xa hơn, là tái cam kết với Chúa rằng họ sẽ dâng hiến một phần tài chánh của mình lên Chúa, nhằm bảo đảm duy trì mọi sinh hoạt thường nhật trong đền thờ. Sự tái cam kết này nói lên việc dân Chúa đã nhận thức được họ cần có trách nhiệm với Nhà Chúa. Và công việc dâng hiến vào Nhà Chúa là dành cho mọi người, kể cả thầy tế lễ và người Lê-vi, không giới hạn thành phần nào (câu 34). Đây là một cam kết không dễ dàng đối với những người lâu nay chỉ biết lo làm ăn buôn bán kiếm tiền, kể cả trong ngày sa-bát (câu 31).Nhưng giờ đây, dân Chúa đã thức tỉnh. Sau bao lần vấp ngã trong quá khứ, dân Chúa kinh nghiệm được rằng mọi điều mình có đều đến từ Chúa. Vì thế, dâng hiến hiển nhiên trở thành việc ưu tiên trong kế hoạch chi tiêu của mình. Hay nói cách khác, dâng hiến trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của người Ít-ra-ên. Có thể nói, việc cam kết này thể hiện bước trưởng thành tâm linh của dân Chúa, vì từ nếp sống chỉ biết lo cho lợi ích của riêng mình, thay đổi thành nếp sống biết lo cho công việc Nhà Chúa.

Ngày nay, dâng hiến cũng là một cam kết riêng giữa mình với Chúa, chứ không phải hành động của sự ngẫu hứng. Sự cam kết dâng hiến thể hiện lòng biết ơn của chúng ta dâng lên Chúa, đồng thời thấy được trách nhiệm của chúng ta trong công việc Nhà Chúa chung. Cam kết dâng hiến không phân biệt giáo phẩm hay tín hữu, người nghèo hay người giàu, mà là tất cả Cơ Đốc nhân. Thế nhưng trong thực tế, không phải dễ để ai cũng dám quyết định đi đến cam kết dâng hiến như người Ít-ra-ên, bởi sự cam kết đòi hỏi sự hy sinh của mỗi cá nhân, sự trung tín ngay cả khi có những khoản chi xảy ra ngoài dự định nhưng vẫn phải làm theo điều mình đã hứa với Chúa. Khi xem dâng hiến là cam kết, là một phần của cuộc sống chúng ta sẽ không bao giờ dám cắt xén phần đã định riêng cho Chúa, kể cả những lúc khó khăn nhất. Và có một điều chắc chắn rằng, chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh Chúa nhiều cách khác nhau khi chúng ta trung tín đến cùng trong cam kết dâng hiến cho Chúa.

Bạn đã kinh nghiệm Chúa thế nào khi trung tín dâng hiến cho Ngài?

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ mọi điều con có đều do Chúa ban cho. Xin giúp con mạnh dạn cam kết dâng hiến cho Ngài, cam kết góp phần phục vụ trong công việc Nhà Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top