Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2018

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2018


Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2018

Ga-la-ti 5:1-6
Buộc Mình Vào Tình Yêu Thương

“Vì, trong Đức Chúa Giê-xu Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu Hội Thánh Ga-la-ti điều gì? Ông nhấn mạnh một người nhờ đâu mà được xưng công bình và được cứu? Tại sao Cơ Đốc nhân phải buộc mình bằng nếp sống yêu thương khi có đức tin thật?

Tình yêu thương là trọng tâm của “Luật Đấng Christ.” Chúng ta thấy trong hầu hết các lời dạy và việc làm của Chúa Giê-xu đều tập trung vào tình yêu thương, và được lan rộng ra đến cả Tân Ước qua các lời dạy của các sứ đồ. Tại đây, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu ở Ga-la-ti cũng như hết thảy Cơ Đốc nhân rằng nhờ sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta đã được buông tha khỏi ách nô lệ của luật pháp và tội lỗi, vậy thì chúng ta hãy giữ để đừng đánh mất sự tự do đó (câu 1).

Câu 4 cho thấy người Do Thái rất tuân thủ luật pháp vì họ cậy vào luật pháp để được xưng công bình. Một trong những luật mà họ nghiêm ngặt tuân thủ đó là phép cắt bì. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa thời đó rằng nếu họ cứ cố giữ luật pháp và chịu phép cắt bì thì sự hy sinh của Chúa Cứu Thế thành ra vô ích, và họ đánh mất ân sủng mà Đức Chúa Trời ban cho qua Con Ngài (câu 2-4). Ông cũng nhắc lại trong câu 5 rằng chỉ “bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình.” Đây cũng là điều Sứ đồ Phao-lô thường xuyên nhắc nhở trong các thư tín của ông, “ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Cuối cùng, ông cho biết trong câu 6, “cái điều có giá trị” không phải do chịu phép cắt bì, nghĩa là tuân thủ luật pháp, nhưng chính là đức tin thể hiện qua tình yêu thương.

Ngày nay, chúng ta không còn thực hiện phép cắt bì, nhưng chúng ta có thể đi vào vết xe đổ của người xưa khi xem việc làm, kể cả những việc làm trong nhà thờ, như là điều kiện để được cứu. Lời Chúa dạy chúng ta được cứu bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm, và khi có đức tin thật thì đức tin đó được bày tỏ qua những lời nói, việc làm, và hành động yêu thương, vì nếu không, đức tin sẽ tự mình nó chết (Gia-cơ 2:17). Do đó, Cơ Đốc nhân khi tin Chúa Giê-xu thì được tự do khỏi luật pháp và tội lỗi nhưng đức tin đó buộc chúng ta vào tình yêu thương. Đời sống chúng ta phải tràn ngập tình yêu đối với Chúa và tha nhân.

Bạn đang sống bày tỏ đức tin của mình bằng tình yêu thương như thế nào?

Tạ ơn Chúa đã cứu con khỏi ách nô lệ của luật pháp và tội lỗi. Xin Chúa buộc con vào tình yêu thương của Ngài để con có thể bày tỏ tình yêu trong nếp sống hằng ngày của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 7-9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top