Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2018


Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2018

I Cô-rinh-tô 3:9-15
Công Việc Sẽ Bày Tỏ Ra

“Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Ðức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh” (I Cô-rinh-tô 4:5).

Câu hỏi suy ngẫm: “Ngày đến” trong câu 13 chỉ về thời điểm nào? Điều gì sẽ xảy ra trong thời điểm ấy? Mọi việc sẽ tỏ tường trong ngày cuối cùng nhắc nhở bạn điều gì trong công tác gây dựng đức tin cho nhau?

“Sẽ bày tỏ ra,” “sẽ tỏ tường” là điều Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở những “thợ xây.” Chúng ta có quyền lựa chọn “vật liệu” để hoàn thành công trình của mình, và có thể chúng ta sẽ có những công trình bề ngoài dường như giống nhau. Tuy nhiên, mỗi người “thợ xây” cần nhớ rằng trong ngày chung cuộc, mọi sự chúng ta đã nói và làm sẽ được phô bày ra cách rõ ràng trước mặt Chúa, “chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người” (I Cô-rinh-tô 4:5b).

Công việc của mỗi người được tỏ tường trong ngày phán xét – đây thật sự là điều khích lệ lớn lao cho những người thợ ngày đêm trung tín thực hiện công tác “xây dựng” đời sống tâm linh của tân tín hữu. Họ chuyên tâm dạy dỗ mọi điều Chúa Giê-xu đã truyền, dù có đôi lúc phải gặp chống đối, bức hại nhưng “ngày đến,” mọi công việc sẽ được tỏ tường, và đây cũng là thời điểm những “người thợ xây” trung kiên sẽ nhận được lời khen ngợi và phần thưởng từ Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, Sứ đồ Phao-lô cũng muốn nhắc nhở, cảnh báo cho những ai đang vì tư dục mà thêm thắt trong lời dạy của mình những điều làm êm tai thính giả, song lại đi ngược với điều mà Đức Chúa Trời đã phán truyền. Hoặc vì bất cứ lý do gì xuyên tạc Lời Chúa làm cho người nghe hiểu lệch lạc ý muốn của Đức Chúa Trời, khiến họ không trọn lòng vâng giữ mệnh lệnh của Chúa. Tất cả mọi sự đó sẽ được bày tỏ ra và bị Đức Chúa Trời phán xét.

Thực hiện công việc của một người “thợ xây” như Sứ đồ Phao-lô đã ví sánh, chính là công tác giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời cho người khác. Đức Chúa Trời mong muốn những đầy tớ của Ngài phải thực hiện công tác này cách trung tín và chân thật (Giê-rê-mi 23:28). Mỗi chúng ta đều phải đối diện với Chúa trong “ngày đến,” tức ngày chung cuộc, ngày phán xét. Vì thế, chúng ta phải cẩn trọng trong việc gây dựng người khác, cũng như những gì chúng ta tiếp nhận cho đời sống đức tin của mình, vì tất cả đều sẽ tỏ tường trước Chúa.

Khi biết ngày cuối cùng sẽ tỏ tường công việc trước mặt Chúa, bạn quyết định chọn lựa vật liệu nào để xây dựng đời sống tâm linh của nhau?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn trung tín thực hiện công tác xây dựng đời sống tâm linh của những người mà Ngài giao trách nhiệm cho con, vì biết rằng trong ngày cuối cùng mọi lời dạy dỗ mà con đã nói, mọi việc mà con đã hành động sẽ được bày tỏ ra.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top