Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2018


Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2018

Gióp 19:1-3; 20:1-3
Tránh Tổn Thương Nhau

“Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác” (Ê-phê-sô 4:30-31).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-pha diễn tả cảm xúc ra sao? Sự tranh cãi giữa ông Xô-pha và các bạn của ông ảnh hưởng thế nào đối với ông Gióp? Bạn cần làm gì trước khi khuyên răn anh chị em mình?

Sau khi ông Xô-pha nghe các lời tranh luận giữa ông Gióp và các bạn thì lòng ông càng giận, càng bối rối. Ông cố gắng vận dụng tri thức của mình để phân định đúng sai với ông Gióp. Ông khẳng định tư tưởng của ông đã thúc đẩy và chỉ dạy ông những lời phải đáp, và sự khôn ngoan của ông thúc giục ông phải trả lời (Gióp 20:2-3). Nhưng sự khôn ngoan của ông Xô-pha và nhận định của các bạn không giúp ông Gióp vơi đi những đau khổ trong thể xác lẫn tâm hồn, mà còn làm ông Gióp thêm buồn thảm. Ông Gióp mới vừa nói xong trong Gióp 19:1-3 rằng các bạn đã dùng các lời đay nghiến, quở trách, ngược đãi ông đến bao giờ, nói hàng chục lần mà không đủ sao? Những lời của ông Gióp ít ra cũng làm ông Xô-pha và các bạn bị hổ thẹn, hay nói sát theo nguyên nghĩa là ông Gióp đã xúc phạm đến ông Xô-pha. Sự hiểu biết có giới hạn của ông Xô-pha và các bạn của ông khiến họ càng nói, càng rối, chẳng những không khích lệ được nhau mà càng làm tổn thương nhau.

Mục đích ban đầu của ông Xô-pha và các bạn đến thăm ông Gióp là để an ủi bạn mình trong cơn hoạn nạn, nhưng vì sự thiếu hiểu biết và lòng nhẫn nại đã khiến họ giúp đỡ ông Gióp cách sai lầm. Họ cố khuyên ông Gióp ăn năn tội để được tha thứ, nhưng ông Gióp cương quyết phủ nhận tai họa ông đang gánh chịu không phải do tội ông làm. Sự tranh luận qua lại này đã đưa đến hậu quả là họ buồn giận lẫn nhau và nói với nhau những lời cay đắng. Ngày nay, Cơ Đốc nhân được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, vì vậy chúng ta cần phải cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn trước khi thảo luận mọi việc trong các cuộc họp hoặc lúc làm việc chung với nhau. Lời nói, việc làm của chúng ta trong khi chăm sóc anh chị em mình phải đặt nền tảng trong tình yêu thương của Chúa. Hãy loại bỏ đi những sự cay đắng, buồn giận trong lòng, tránh đi lời nói không đẹp, dẫn đến những hậu quả không tốt, gây tổn thương cho nhau, ảnh hưởng đến công việc Chúa chung. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời” khi anh em đã nhận được đời sống mới trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:30-31).

Bạn có xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn trước khi trao đổi, khuyên răn, góp ý với người khác không?

Tạ ơn Chúa đã cứu chuộc con. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn con mỗi ngày; xin cho con có sự mềm mại, khôn ngoan, nhẫn nại khi trao đổi về công việc Chúa, hay lúc khuyên răn anh chị em con để tránh được những tổn thương nhau không đáng có.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top