Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2018


Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2018

I Giăng 3:16-19
Yêu Thương Bằng Hành Động Cụ Thể

“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đã dạy về tình yêu thương thật như thế nào? Năng lực để có thể yêu thương bằng hành động cụ thể đến từ đâu? Bạn bày tỏ tình yêu thương với anh chị em mình ra sao?

Đấng Christ không chỉ nói về tình yêu của Ngài, nhưng Ngài đã chứng tỏ tình yêu bằng sự hy sinh mạng sống Ngài trên thập tự giá: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (câu 16). Tuy nhiên, Chúa không đòi hỏi chúng ta phó sự sống mình, mà Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta giúp đỡ anh chị em mình khi gặp thiếu thốn, hoạn nạn bằng việc làm cụ thể. “Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!” (câu 17). Chúng ta nói tội nghiệp người nào đó khi họ đang trong cảnh nghèo ngặt, khốn cùng thì dễ, nhưng để bày tỏ tình thương thật đối với họ bằng một việc làm cụ thể thì không dễ chút nào. Vì vậy, Sứ đồ Giăng dạy: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (câu18). Yêu thương “bằng lời nói và lưỡi” là điều trái ngược với yêu thương “bằng việc làm và lẽ thật.” Tình yêu thương thật phải thể hiện bằng hành động cụ thể để góp phần giải quyết nan đề của người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Tình yêu thương không có hành động là tình yêu thương đầu môi chót lưỡi.

Làm thế nào có năng lực để có thể yêu thương bằng việc làm và lẽ thật? Trước hết, chúng ta phải nhận biết tình yêu hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá vì chúng ta (câu 16a), đồng thời kinh nghiệm và tận hưởng tình yêu của Chúa trong chính tấm lòng mình (câu 17b), để rồi từ đó, chúng ta nhận biết mình thuộc về lẽ thật (câu 19). Đó chính là năng lực của tình yêu giúp chúng ta có thể yêu thương người khác bằng hành động cụ thể một cách chân tình, từ tấm lòng chứ không chỉ bằng lời nói suông mà thôi.

Sau trận động đất ngày 24/8/2016 tại Ý, người ta tìm thấy bé Giorgia Renaldo 4 tuổi còn sống sót trong đống đổ nát của ngôi nhà nhờ chị gái của em là Giulia Renaldo 8 tuổi lấy toàn bộ cơ thể mình che lên em gái bé nhỏ. Câu chuyện Giulia hy sinh để bảo vệ em gái mình đã làm cho nhiều người xúc động. Dù việc bày tỏ tình yêu hy sinh giữa con người với nhau rất hiếm nhưng vẫn có. Chúng ta là con cái Chúa đã nhận được năng lực tình yêu từ sự hy sinh của Đấng Christ, chúng ta đã bày tỏ tình yêu nhau bằng hành động cụ thể như thế nào?

Cảm tạ Chúa đã hy sinh vì con. Xin Chúa đổ đầy tình yêu Ngài trên con để con có thể yêu thương người khác bằng hành động cụ thể chứ không chỉ là đầu môi chót lưỡi.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 4-5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top