Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2018


Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2018

 

I Cô-rinh-tô 13:1-8
Tình Yêu Trường Tồn

 

“Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ” (câu 8).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết những việc làm nào nếu thiếu tình yêu thương sẽ trở nên vô ích? Tình yêu thương sẽ mang đến những đức tính nào cho con người? Cuối cùng Sứ đồ Phao-lô kết luận đặc điểm gì về tình yêu? Tình yêu của bạn dành cho người khác như thế nào?

 

Chương 13 của thư Cô-rinh-tô thứ nhất là một bức tranh tuyệt vời về tình yêu thương. Giữa những phân đoạn nói về ân tứ thuộc linh thì Sứ đồ Phao-lô đề cập đến tình yêu thương như một yếu tố không thể thiếu ở người Cơ Đốc. Ông khẳng định dù chúng ta có được ơn “nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ,” hay “được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết,” hoặc “có cả đức tin đến nỗi dời núi được” nhưng nếu thiếu tình yêu thương thì chúng ta cũng chẳng ra gì. Và dù chúng ta có làm bao nhiêu việc lành như “phân phát gia tài cho người nghèo,” chịu khó nhọc mà việc làm đó không bởi tình yêu thương thì cũng trở nên vô ích (câu 1-3). Điều đó cho thấy tình yêu thương quan trọng dường bao trong đời sống thường ngày của chúng ta. Mọi việc chúng ta làm, mọi điều chúng ta có phải xuất phát từ tình yêu thương thì mới có ý nghĩa, có giá trị và còn lại đời đời.

 

Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết chính tình yêu thương giúp con người có thể “nhịn nhục, nhân từ, chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng kiêu ngạo, không làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi cá nhân, chẳng nóng giận, không nghi ngờ sự dữ và cũng không vui về điều không công bình.” Tình yêu thương cũng giúp chúng ta có thể “dung thứ, trông cậy, và nín chịu mọi sự” (câu 4-7). Đó là những đức tính tuyệt vời mà một Cơ Đốc nhân cần có và sẽ có được khi người ấy có tình yêu thương thật đối với người khác.

 

Một trong những vẻ đẹp của Tin Lành chính là tình yêu thương. Hội Thánh Chúa và từng con dân Ngài phải sống thể hiện vẻ đẹp ấy trong nếp sống yêu thương hằng ngày. Chúng ta phải thu hút người khác đến với Chúa Cứu Thế của chúng ta bằng tình yêu. Cũng bởi tình yêu mà Chúa Giê-xu chịu mọi sỉ nhục và đau đớn thế cho nhân loại, và cũng nhờ tình yêu diệu kỳ ấy chúng ta mới có được đặc ân trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta cần phải sống bày tỏ tình yêu thương đối với người khác. Mọi sự trên đời này rồi sẽ qua đi nhưng chỉ có tình yêu là trường tồn bất diệt (câu 8). Cuộc sống này sẽ đẹp biết bao nếu con người đối xử với nhau bằng tình yêu thương! Tình yêu có năng lực làm thay đổi con người và cả hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta đã nhận được tình yêu từ Thiên Chúa thì cũng phải sống chia sẻ tình yêu ấy với mọi người.

 

Người khác có nhìn thấy tình yêu trường tồn của Chúa qua đời sống bạn không?

 

Lạy Chúa, xin giúp con dầm thấm trong tình yêu của Ngài để có thể sống một nếp sống yêu thương được thể hiện qua những đặc tính tốt đẹp như Lời Chúa dạy.

 

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 40.

 

 

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

 

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top