Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2018


Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2018

Lu-ca 22:39-46
Con Đường Làm Theo Ý Cha

“Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đệ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ” (câu 40).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu đi lên núi Ô-li-ve? Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại các môn đệ phải làm gì? Khi gặp khó khăn, thử thách ngăn trở bạn vâng theo ý Chúa, bạn cần làm gì để vượt qua?

Chúa Giê-xu và các môn đệ sắp bước vào thử thách nghiệt ngã nhất. Chính trong đêm nay Ngài sẽ bị phản bội, bị bắt, và sáng hôm sau sẽ bị đóng đinh. Các môn đệ sẽ sợ hãi, có người sẽ chối Ngài. Chúa Giê-xu muốn chuẩn bị để có thể thắng sự yếu đuối. Cả cuộc sống của Ngài trên đất là sống theo ý Cha và chết cũng theo ý Cha để cứu chuộc nhân loại. Do đó, Ngài đi lên núi Ô-li-ve để cầu nguyện. Các môn đệ đi theo Ngài vào vườn Ghết-sê-ma-nê. Ngài hiểu rất rõ vai trò của cầu nguyện trong đời sống của người muốn làm theo ý Đức Chúa Trời. Bởi sự yếu đuối của thân xác, con người thường bị cám dỗ không làm theo ý Chúa. Do đó, Ngài nhắc nhở các môn đệ “Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ.” Chúa Giê-xu đi ra xa một chút, các môn đệ có thể thấy Ngài quỳ xuống cầu nguyện. Thật không có gì khó hơn cho một Đấng có nhân tính như Ngài chấp nhận con đường thập tự mà mình sắp phải đi qua. Ngài cầu xin “nếu Cha muốn” xin cất đi sự thương khó dành sẵn cho mình, “Dù vậy, ý Cha được nên chứ không theo ý tôi.” Nhưng Ngài đã không cô đơn trong cuộc tranh chiến nội tâm khốc liệt này. Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến thêm sức cho Ngài để làm theo ý Cha.

Chúa Giê-xu cũng muốn chúng ta noi theo gương cầu nguyện và vâng phục của Ngài. Khi gặp khó khăn chúng ta thường làm theo ý mình hoặc từ bỏ con đường thập tự Chúa muốn chúng ta đi. Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng phải đi theo Chúa Giê-xu như các môn đệ ngày xưa. Nhưng chúng ta không đi theo Ngài đến một nơi chốn về địa lý mà đi theo Ngài trên con đường làm theo ý muốn của Cha. Chính con đường đó đã đưa Ngài đến với thập giá, nhưng cũng chính con đường đó đưa Ngài đến sự phục sinh vinh quang. Ngài muốn chúng ta bước đi trên con đường đó để được đến nơi vinh quang như Ngài. Bí quyết để đi trọn con đường này chính là “cầu nguyện… để khỏi sa vào sự cám dỗ.”

Trong Mùa Thống Khổ và Phục Sinh này, chúng ta hãy sẵn sàng đi theo Chúa Giê-xu trên con đường làm theo ý Cha dù đó là con đường thập tự chông gai. Hãy theo Ngài vào “khu vườn Ghết-sê-ma-nê” của chính bạn để cầu nguyện, để được thêm sức, để cứ tiến bước trong sự vâng phục Đức Chúa Trời.

Bạn có bằng lòng làm theo ý Cha dù phải trả giá không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn sống noi gương Chúa trong đời sống cầu nguyện và vâng theo Lời Ngài dù có bất cứ khó khăn nào để con làm trọn theo ý Cha.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 34.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top