Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2018


Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2018

I Cô-rinh-tô 3:9
Ruộng và Nhà của Đức Chúa Trời

“Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô xác định ông và ông A-bô-lô là ai trong Hội Thánh Đức Chúa Trời? Ông dùng hình ảnh nào để ví sánh anh em tại Cô-rinh-tô? Đâu là nguyên nhân gây chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô? Bài học nhắc nhở bạn điều gì?

Trong câu 5, Sứ đồ Phao-lô nêu ra câu hỏi: “Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai?”Và ông đã trả lời “Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người.” Tiếp theo, trong câu 9, ông nói tiếp: “Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời.” Vị sứ đồ xác định ông và ông A-bô-lô là những người đồng công, cộng sự với Chúa để phục vụ anh em tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Còn anh em là cánh đồng, là ngôi nhà của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, những người phục vụ Chúa là những đầy tớ của Đức Chúa Trời, là người vâng lệnh Chúa ra đi gieo trồng hạt giống Phúc Âm cho anh em, hoặc là người thợ xây đi xây nền đức tin cho anh em. Đức Chúa Trời mới là Chủ của cánh đồng, và là Chủ của ngôi nhà, tức là Hội Thánh của Chúa. Sứ đồ Phao-lô và ông A-bô-lô chỉ là người làm công cho Chủ, vì vậy ông xin anh em đừng hiểu sai mà tôn sùng con người rồi gây ra chia rẽ trong Hội Thánh.

Khi chúng ta hiểu sai vai trò và vị trí của mình và của người khác trong Hội Thánh thì chúng ta rất dễ quên vị trí thật của mình và của Đức Chúa Trời trong Nhà Chúa. Nếu người phục vụ Chúa cứ cho rằng “đây là tín đồ của tôi, kia là tín đồ của anh”; hoặc một tín hữu nói rằng “tôi chỉ ủng hộ mục sư của tôi mà thôi, nếu là người khác thì tôi không ủng hộ”… thì chúng ta đang làm cho hình ảnh Chúa là Chủ Hội Thánh bị lu mờ vì những suy nghĩ sai lầm và thiếu hiểu biết của chúng ta. Công tác của Sứ đồ Phao-lô và ông A-bô-lô hoàn toàn ích lợi và quan trọng cho đời sống tâm linh của các tín hữu Cô-rinh-tô. Tuy nhiên, dù cả hai người có tài giỏi đến đâu cũng không quyết định sự lớn lên của những hạt giống đức tin. Kinh Thánh khẳng định đó là công việc của Đức Chúa Trời (câu 6-7).

Bài học này khích lệ chúng ta không nản lòng, nhưng cứ chuyên tâm, trung tín thực hiện công tác của “người trồng, kẻ tưới” để góp phần trong công việc Chúa theo ơn Chúa cho. Đồng thời bài học cũng nhắc nhở chúng ta cần khiêm nhường trước những kết quả mà Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy qua công tác gây dựng Hội Thánh Chúa, vì biết rằng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng làm nên những kết quả ấy.

Bạn đang góp phần gây dựng Hội Thánh Chúa trong tinh thần như thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Tạ ơn Ngài đã cho con dự phần trong công việc Chúa với Hội Thánh; xin cho con khiêm cung phục vụ Ngài. Nguyện mọi vinh quang thuộc về Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top