Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2018


Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2018

Phi-líp 1:3-11
Tình Yêu Thương Chan Chứa

“Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng yêu thương của ông đối với các tín hữu ở Phi-líp như thế nào? Ông cầu nguyện cho họ điều gì? Noi gương Sứ đồ Phao-lô, bạn cần làm gì cho anh chị em mình trong Hội Thánh?

Mở đầu thư Phi-líp, Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ lòng yêu thương, sự quan tâm, và tinh thần cầu thay của ông dành cho các tín hữu tại Phi-líp. Dù đang bị cầm tù nhưng Sứ đồ Phao-lô vẫn luôn nhớ đến các tín hữu ở đây để viết thư khích lệ họ. Ông cho họ biết ông hằng cầu thay cho họ và cảm tạ Chúa vì sự tăng trưởng đức tin của họ. Điều này cho thấy họ thật sự ở trong lòng ông và tình yêu thương ông dành cho họ thật chan chứa (câu 3-8). Ông khẳng định chính Đức Chúa Trời làm chứng cho ông rằng ông đã thương mến các tín hữu Phi-líp bằng tình yêu của Chúa Giê-xu Christ (câu 8). Tình yêu của ông không phải chỉ là những lời nói suông khi thuận tiện nhưng tình yêu ấy rất sâu đậm. Tuy đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhưng ông luôn tận dụng mọi cơ hội để chăm sóc và khích lệ đức tin con dân Chúa tại Phi-líp.Hành động ấy xuất phát từ tình yêu thương chan chứa trong lòng ông tuôn đổ ra cho các tín hữu.

Không chỉ bày tỏ mối quan tâm và tình yêu hương của mình qua thư từ, Sứ đồ Phao-lô còn hết lòng quan tâm, tríu mến, và dốc lòng cầu nguyện cho các tín hữu tại Phi-líp. Ông cầu xin Chúa cho tình yêu thương trong lòng họ ngày càng chan chứa, gia tăng cùng với sự hiểu biết sâu sắc hơn về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua đó, họ nhận thức được điều gì là tốt nhất và biết giữ mình trong sạch cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại, để đời sống họ sẽ làm sáng Danh Chúa và tôn vinh Ngài (câu 9-11).

Đời sống Sứ đồ Phao-lô đã thể hiện được tâm tình của một Cơ Đốc nhân trung tín làm theo Lời Chúa dạy, “các ngươi phải yêu nhau” (Giăng 13:34). Ông thật sự yêu mến các tín hữu tại Phi-líp bằng tình yêu thương chan chứa. Ông trung tín cầu thay cho họ thường xuyên để tình yêu thương trong họ ngày càng chan chứa, dồi dào hơn. Đây là điều Chúa mong ước nơi mỗi Cơ Đốc nhân khi đã tin Chúa và bước đi theo Ngài. Nếu chúng ta yêu Chúa thật lòng thì tự nhiên chúng ta sẽ yêu anh chị em cùng đức tin với mình, vì họ đều là những chi thể trong một thân Đấng Christ. Nếu chúng ta yêu thương anh chị em mình thì chúng ta phải quan tâm đến nhu cầu của họ và thường xuyên cầu thay cho nhau, để chính mình và anh chị em mình tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa và tình yêu thương nhau ngày càng chan chứa.

Bạn có yêu thương anh chị em trong Hội Thánh và hết lòng cầu thay cho nhau không?

Lạy Chúa, xin ban cho con tình yêu của Ngài để con có thể yêu thương anh chị em trong đức tin của con hết lòng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top