Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2018


Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2018

I Giăng 3:11-17
Yêu Chúa và Yêu Người

“Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng nhắc lại điều răn nào trong câu 11? Ông đưa ra hai hình ảnh nào để minh họa cho sự thù ghét và tình yêu thương? Tại sao Cơ Đốc nhân phải sống yêu Chúa và yêu người?

Chúa Giê-xu đã tóm tắt Luật Pháp bằng hai điều răn quan trọng hơn hết, đó là hết lòng yêu mến Chúa và yêu người lận cận như mình (Ma-thi-ơ 22:37-40). Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Giăng đã nhắc nhở con cái Chúa“phải yêu thương lẫn nhau” (câu 11). Ông dùng gương ông Ca-in để giúp chúng ta tránh được lòng ganh ghét. Ông Ca-in thuộc về ma quỷ, ở trong tình trạng chết thuộc linh, vì lòng ganh ghét đã giết em mình là ông A-bên, một người công chính. Sứ đồ Giăng khẳng định rằng người ghét anh em mình đồng nghĩa với giết người, chẳng khác gì ông Ca-in. Họ không nhận được sự sống đời đời Chúa ban (câu 15) và sẽ gặt lấy hậu quả kinh khiếp.

Sứ đồ Giăng cũng đưa ra một hình ảnh ngược lại, đó là Chúa Giê-xu, Đấng đã hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta, để chúng ta noi gương Ngài (câu 16).Yêu thương anh chị em mình là dám hy sinh chính mình cho người khác, cụ thể là biết chia sẻ khi anh chị em mình ở trong cảnh túng ngặt; không đóng chặt tấm lòng trước cảnh thiếu thốn của người khác (câu 17). Tình yêu xuất phát từ trong tấm lòng, nhưng không giấu kín mà được biểu lộ qua cách sống, cách đối xử với người khác.

Cơ Đốc nhân không thể sống trong tinh thần ganh ghét nhưng trong tinh thần yêu thương. Nếu không yêu Chúa và yêu anh chị em mình thì chúng ta vẫn còn ở trong sự chết. Nếu Chúa đã yêu chúng ta và hy sinh mạng sống Ngài vì chúng ta thì chúng ta cũng phải yêu anh chị em mình bằng tình yêu hy sinh như Ngài truyền dạy. Khi chúng ta sống yêu Chúa và yêu anh chị em, chắc chắn chúng ta sẽ được phước hạnh và Danh Chúa cũng được hiển vinh.

Bạn có yêu anh chị em mình vì biết rằng Chúa đã yêu bạn không?

Lạy Chúa, xin thương xót con và giúp con hết lòng yêu kính Chúa và bày tỏ cụ thể qua hành động yêu thương anh chị em con để cuộc đời con làm sáng Danh Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top