Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2018


Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2018

Nê-hê-mi 9:1-3
Ăn Năn và Xưng Tội

“Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày; trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô Đức Chúa Trời của họ”(câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi kết thúc ba kỳ lễ trọng, người Ít-ra-ên đã làm điều đặc biệt nào? Những điều mà người Ít-ra-ên làm có ý nghĩa quan trọng gì? Có tội lỗi nào bấy lâu nay bạn vẫn hằng giấu kín chưa xưng ra với Chúa? Bạn có quyết định gì sau khi học bài học này?

Sau khi kết thúc ba kỳ lễ trọng là Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội, và Lễ Lều Tạm, người Ít-ra-ên nhóm họp lại vào ngày hai mươi bốn, khởi đầu với sự kiêng ăn, mặc bao gai, và rải bụi đất lên đầu để bày tỏ sự đau buồn và tấm lòng ăn năn thống hối của dân Chúa đối cùng Ngài. Rồi nhóm người tách biệt mình riêng ra với những Dân Ngoại, đứng lên xưng tội với Chúa về tội lỗi của mỗi cá nhân và tội lỗi của tổ phụ họ. Đặc biệt trong dịp này, người Ít-ra-ên đã dành riêng ra nửa ngày chỉ để lắng nghe Lời Chúa thêm một lần nữa, ăn năn và xưng tội rồi thờ phượng Đức Chúa Trời. Sau những năm tháng bị lưu đày, dân Chúa sống chung với Dân Ngoại, xa cách Chúa và Lời Chúa. Giờ đây chính Lời Chúa giúp họ nhận ra nếp sống bại hoại, buông thả của mình, đồng thời Lời Chúa cũng tác động sâu xa vào lòng khiến họ ăn năn, xưng tội cùng Chúa. Từ đó, họ được phục hồi lại mối liên hệ mới mẻ với Chúa và họ bắt đầu thờ phượng Ngài vui vẻ, thỏa lòng.

Chúng ta cần nhớ, tội lỗi chính là vật cản lớn nhất trong mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:1-2). Chỉ khi nào chúng ta ăn năn và xưng tội của mình ra thì mới được Chúa tha tội và được ở trong mối liên hệ với Ngài. Chúng ta thường sai lầm khi dùng những thói quen trong sinh hoạt tôn giáo như đi nhà thờ đầy đủ, nhóm ban ngành đều đặn, làm công việc trong nhà thờ v.v… để làm thước đo cho tình trạng thuộc linh của mình và của người khác. Sinh hoạt tôn giáo là cần nhưng chưa đủ nếu thiếu Lời Chúa. Chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta nhận ra mình đang ở đâu trong mối liên hệ với Chúa hằng ngày. Cũng bởi Lời Chúa mới phơi bày cho chúng ta thấy những tội lỗi giấu kín trong mỗi người. Việc chúng ta cần làm khi nhận biết tội lỗi của mình là xưng ra với Chúa, bày tỏ sự hối cải và cầu xin ơn thương xót của Chúa tha thứ mình. Đừng xem thường việc ăn năn tội lỗi với Chúa, vì khi nào chúng ta ăn năn, xưng tội thì khi đó chúng ta mới được phục hồi lại mối quan hệ rạn vỡ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.

Bạn dành bao nhiêu thời gian để suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày?

Lạy Chúa, xin Lời Chúa soi thấu vào trong tấm lòng ẩn giấu nhiều điều nghịch lại với Chúa trong con. Xin Chúa tha thứ những tội lỗi sâu kín trong con, và cho con thêm khắng khít với Chúa mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 43.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top