Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2018


Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2018

Giê-rê-mi 7:8-15
Trông Cậy Sự Hư Không

“Này, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. …Thế thì, hãy đi đến chỗ ở cũ của Ta tại Si-lô, là nơi trước kia Ta đã gởi Danh Ta, mà xem, vì tội ác của dân Ít-ra-ên Ta, Ta đã làm cho nó thể nào” (câu 8, 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân đã để lòng trông cậy vào điều gì? Tại sao Chúa chất vấn họ xem Nhà Chúa như hang trộm cướp? Hai sự kiện lịch sử nào được nhắc đến và Chúa nhắc với mục đích gì? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?

Một lời khẳng định mạnh mẽ cảnh báo cho tuyển dân rằng họ đang trông cậy vào những điều vô ích (câu 8). Họ chuyên làm điều sai, không ăn năn lại còn không hổ thẹn mà đều đặn ra mắt Đức Chúa Trời tại đền của Ngài. Đức Chúa Trời thật sự không hài lòng khi nhìn thấy hình ảnh này và Ngài chất vấn họ: “Vậy thì các ngươi xem nhà này, là nơi được xưng bằng Danh Ta, như hang trộm cướp sao?” (câu 11). Phép so sánh “đền thờ Chúa” với “hang trộm cướp” là hai hình ảnh đối nghịch, vì những việc sai trật mà dân Chúa làm mỗi ngày mọi người đều đã biết, nay họ lại lui tới trong đền thờ của Chúa như một tín hữu ngoan đạo, có thể Dân Ngoại nghĩ rằng đền thờ khác nào sào huyệt của bọn trộm cướp! Mặt khác, chính tuyển dân cũng đang trông cậy vào những hành vi tôn giáo để che đậy tội lỗi và tiếp tục làm những điều ghê tởm như cũ (câu 10).

Để dân Chúa thức tỉnh, Đức Chúa Trời đã nhắc lại sự kiện đã xảy ra ở Si-lô và dòng dõi Ép-ra-im, (một tên khác của người Ít-ra-ên tại vương quốc miền Bắc), đã bị A-sy-ri bắt đi đày năm 722 T.C. (câu 14-15). Si-lô là nơi Hòm Giao Ước được cất giữ trong thời các quan xét (I Sa-mu-ên 4:3), và đền tạm của Đức Chúa Trời cũng đã từng được đặt tại đây. Khi Hòm Giao Ước bị người Phi-li-tin chiếm đoạt và sau đó đã không được đem trở lại Si-lô. Đến thời Tiên tri Giê-rê-mi, thành này đã bị hoang tàn (Thi Thiên 78:60; Giê-rê-mi 26:6). Chúa muốn dân Ngài ý thức rằng dù đền thờ là nơi ngự của Danh Ngài, nhưng nếu đời sống họ cứ mãi bươn theo tội lỗi, không ăn năn, thì việc Ngài sẽ rời bỏ đền tạm, hủy phá nó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu Đức Chúa Trời không giữ lại Si-lô vì đền tạm được đặt tại đó, thì không có lý do nào Ngài lại phải bảo tồn Giê-ru-sa-lem vì cớ đền thờ. Cũng vậy, nếu ngày nay chúng ta cứ miệt mài sống trong tội lỗi, không ăn năn những sai phạm của mình, đi nhà thờ mỗi tuần nhưng hướng lòng trông cậy mình vào những điều hư không, vô ích của thế gian, thì Chúa không chỉ từ bỏ đền thờ vật chất mà thôi mà cũng sẽ từ bỏ chính đời sống của chúng ta, như Ngài đã từng làm với dân Chúa ngày trước.

Đời sống bạn có đang trông cậy vào những điều giả dối vô ích không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn khôn ngoan để nhìn biết thực trạng của chính mình và không trông cậy vào những điều hư không vô ích, nhưng luôn đặt lòng trông cậy nơi lòng nhân từ và thương xót của chính Ngài mà thôi.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top