Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2018


Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2018

Gióp 16:18-22
Khóc Với Chúa

“Phước cho những người than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Gióp kêu than khóc lóc không ngưng? Vì sao ông do dự không muốn chết? Người đời và bạn thân đối xử với ông thế nào khi ông gặp hoạn nạn? Tại sao bạn thường thất bại khi giải quyết nan đề trong cuộc sống? Bạn sẽ nhận được gì khi chạy đến và khóc với Chúa?

Sau khi than thở vì thể xác lẫn tâm linh mệt mỏi rã rời, ông Gióp khóc với Chúa. Ông ước gì tiếng kêu than của ông “không có chỗ ngưng lại” (câu 18), ông mong tiếng kêu than khóc lóc cứ ngân vang cho đến khi Chúa nhậm lời cầu xin của ông. Ông đau khổ tới mức muốn chết, nhưng ông nói “Ôi đất, chớ lấp huyết ta!” Ông không muốn chết trước khi ông có thể biện minh về sự công bình của mình hay Chúa biện minh cho sự công bình của ông. Ông khóc không ngớt vì Chúa là Đấng chứng cho ông, bảo lãnh cho ông ở nơi cao, trên trời, nơi ông không thể có sự trả lời tức khắc. Còn người đời, cả bạn thân cận kề ông thì cười chê, chỉ trích, và nhạo báng ông. Ông bất lực trước những thử thách quá lớn ông đang gánh chịu. Điều ông làm trong lúc này là “hướng về Đức Chúa Trời mà khóc” (câu 20). Ông ngước nhìn lên Chúa và tuôn đổ nước mắt đầm đìa vì không ai có khả năng bênh vực sự công bình cho ông dù ông sống công bình với người và ngay thẳng với Chúa.

Khóc với Chúa là một phước hạnh. Thật đáng tiếc nếu con cái Chúa theo Chúa lâu năm mà chưa có kinh nghiệm khóc với Ngài. Lắm lúc chúng ta gặp thất bại trong sự nghiệp, hôn nhân, dạy dỗ con cái, hay trong chức vụ phụng sự Chúa mà không biết vì sao. Nhiều khi chúng ta đối diện với những nan đề mà không ai hiểu và cảm thông với mình. Đôi khi chúng ta sống như người có đạo nhưng không có Chúa, nên khi gặp nan đề thay vì đến với Chúa, chúng ta lại tìm đến người có thế lực, tiền bạc, người thân, bạn bè để rồi chuốc lấy thất bại, có khi là sự chê cười, nhạo báng. Hãy học theo gương ông Gióp, chạy đến với Chúa, khóc với Ngài. Chúa là Đấng chúng ta phải ưu tiên tìm cầu trước tiên trong cuộc sống. Lời Chúa dạy: “Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy” (Ê-sai 25:8). Chúa sẽ lau khô nước mắt chúng ta khi chúng ta biết sự yếu đuối, giới hạn của mình và nương cậy vào Ngài. Hãy dũng cảm, sống thật với Chúa, khóc với Ngài. Hãy thưa với Chúa sự đau khổ, bất lực của mình, chúng ta sẽ nhận được sự an ủi và trả lời từ Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng: “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4).

Bạn có khóc và trình dâng những nan đề của mình với Chúa chưa?

Cảm tạ Chúa đã lau ráo nước mắt, an ủi, và giúp con vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Xin cho con biết tìm cầu Chúa trước tiên trong mọi nan đề của cuộc đời con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top