Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2018


Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2018

Giăng 14:21-24
Nghe và Vâng Giữ Lời Chúa

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giu-đe hỏi Chúa điều gì? Tại sao ông hỏi như vậy? Chúa nhấn mạnh điều gì khi Ngài trả lời? Bạn áp dụng lời dạy của Chúa cho mình như thế nào?

Khi nghe Lời Chúa Giê-xu dạy trong câu 21, “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là người yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta,” ông Giu-đe thắc mắc với Ngài, “Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế gian?” Trong nguyên ngữ, tên Giu-đe và Giu-đa là một chữ giống nhau nên Sứ đồ Giăng chú thích rõ “Giu-đe, chứ không phải là Ích-ca-ri-ốt.”

Chúa Giê-xu biết ông Giu-đe thắc mắc như vậy vì ông nghĩ Chúa sẽ bày tỏ Ngài cho thế gian với tư cách của một vị vua chiến thắng trên đất, vì thế Chúa không trả lời trực tiếp vì sao người thế gian không được Chúa tỏ mình ra cho họ, mà Ngài chỉ nhấn mạnh lại những gì Ngài đã dạy trong câu 21 cho những người theo Ngài, đó là những người đã nghe lời Ngài dạy. Chúa Giê-xu nhắc lại rằng có sự khác biệt giữa hai nhóm người, người yêu mến Chúa và người không yêu mến Chúa. Người yêu mến Chúa thì nghe và vâng giữ Lời Chúa, vì vậy Cha sẽ yêu thương người ấy, và Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và cả Đấng An Ủi đều đến cùng người và ở trong người. Ngược lại, người không yêu mến Chúa thì dù nghe lời Chúa dạy nhưng không vâng giữ Lời Ngài. Và Chúa Giê-xu khẳng định một điều vô cùng quan trọng trong câu 24b rằng, “…lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai Ta đến,” hay nói cách khác, Lời Chúa Giê-xu dạy chính là Lời Đức Chúa Trời. Như vậy nếu người nghe Lời Chúa Giê-xu nhưng không vâng giữ, đồng nghĩa với việc họ khước từ chính Đức Chúa Trời.

Được Chúa bày tỏ để biết Ngài là một kinh nghiệm đặc biệt của những ai yêu Chúa, nghe và vâng giữ lời Ngài dạy. Đây là một kinh nghiệm mà người thế gian không thể có được. Chẳng những thế, mà ngay cả những người thường xuyên có mặt trong nhà thờ, mang danh tín hữu Tin Lành, thường xuyên nghe Lời Chúa nhưng không làm theo sự dạy dỗ của Ngài, cứ đi theo đường riêng của mình thì cũng không được Chúa bày tỏ Ngài cho họ, và như vậy họ cũng không nhận được tình yêu của Chúa. Chúng ta không nên thắc mắc ai là người được Chúa bày tỏ Ngài cho họ, nhưng quan trọng là nhìn lại mình, chúng ta đã nghe Lời Chúa nhiều mà có vâng giữ, làm theo Lời Ngài chưa.

Có những điều nào bạn đã nghe Chúa dạy nhưng chưa vâng giữ không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con nghe Lời Chúa nhưng chưa thật sự làm theo mọi điều. Xin Chúa thêm năng lực cho con để con yêu Chúa, nghe Lời Chúa dạy và vâng giữ để con được Chúa thương yêu, đến cùng con và ở trong con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top