Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2018


Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2018

Giăng 14:15-21
Đấng An Ủi Khác

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu hứa sẽ nài xin Cha ban cho môn đệ một Đấng An Ủi Khác? Đấng An Ủi khác là ai? Ngài sẽ làm gì cho môn đệ? Bạn phải sống thế nào khi biết Đấng An Ủi, Thần Lẽ Thật đang ở với bạn?

Chúa Giê-xu sắp rời môn đệ vì phải lên thập tự giá nên Ngài yêu họ, không nỡ để họ như trẻ mồ côi giữa dòng đời. Lâu nay, Ngài là Đấng An Ủi ngày đêm bên cạnh họ, giờ đây Chúa hứa sẽ nài xin Cha Ngài ban cho họ một Đấng An Ủi Khác. Đó là Chúa Thánh Linh, tức Thần Lẽ Thật để ở luôn mãi với những người yêu Chúa và vâng giữ điều răn Ngài. Theo kế hoạch đã định, Chúa Giê-xu sẽ chịu chết và sống lại rồi thăng thiên, nhưng khi Đấng An Ủi giáng lâm và ở với môn đệ thì Chúa nói trước với họ rằng: “Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi” (câu 20). Như vậy, môn đệ sẽ được liên hiệp với Ba Ngôi Đức Chúa Trời và cũng liên hiệp với tình yêu của Ngài nữa (câu 21).

Chúa Thánh Linh được gọi là Đấng An Ủi, nghĩa là Đấng Giúp Đỡ hay Đấng Cầu Thay, Ngài ở trong lòng môn đệ để làm những việc Chúa Giê-xu đã làm cho môn đệ như dạy dỗ, khích lệ, khuyên bảo, hướng dẫn, an ủi, thêm sức, để Ngài cùng với những người yêu Chúa tiếp tục công tác của Đấng Christ trên đất. Chúa Thánh Linh cũng được gọi là Thần Lẽ Thật vì Ngài dạy cho môn đệ hiểu về Chúa Giê-xu là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Chính Ngài dẫn dắt người theo Chúa vào mọi lẽ thật.

Tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài với những môn đệ ngày trước và với chúng ta là những người tin và yêu Chúa. Ngày nay, bởi đức tin chúng ta nhận được năng quyền của Chúa Thánh Linh ban cho, nhận được sự quan tâm, chăm sóc, an ủi của Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn. Tạ ơn Chúa vì Ngài ở với chúng ta mãi mãi. Vấn đề còn lại là chúng ta có yêu Chúa hết lòng, có vâng lời Ngài dạy và bằng lòng để Chúa Thánh Linh hướng dẫn và tể trị mọi hành vi, lời nói cùng tư tưởng của chúng ta hay không. Chúa Thánh Linh là Đấng An Ủi, là Thần Lẽ Thật đang ở với chúng ta. Xin đừng ai để Ngài ngự trong lòng nhưng mình thì vẫn sống theo ý riêng mà không quan tâm gì đến Chúa.

Chúa Giê-xu phán: “…Ta ở trong Cha Ta; các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi.” Ba Ngôi Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta, mỗi chúng ta có nhận biết và vâng phục Ngài không? Bạn đang để Chúa Thánh Linh ở đâu trong lòng bạn?

Tạ ơn Chúa vì Ba Ngôi Đức Chúa Trời vinh hiển bằng lòng ở trong con, ban sự an ủi, khích lệ, dạy dỗ, và thêm sức cho con. Xin cho con đầu phục Chúa luôn để cuộc đời con ích lợi cho Chúa và cho nhiều người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top