Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2018


Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2018

Giăng 14:15, 21
Yêu Chúa và Vâng Giữ Lời Chúa

“Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy các môn đệ cần làm gì để thể hiện lòng yêu Chúa? Người yêu Chúa đúng sẽ nhận được những phước hạnh gì? Làm thế nào bạn biết điều răn Chúa để vâng giữ đúng?

Chúa Giê-xu đang dạy môn đệ nhiều điều trước khi lên thập tự giá, nhưng Ngài thấy họ cứ nặng lòng về việc Chúa sẽ đi đâu mà họ không thể đi theo được. Chúa biết lòng họ yêu Chúa, quyến luyến Chúa không muốn rời xa Ngài, nhưng họ chưa hiểu thấu đáo vấn đề. Yêu Chúa không phải là cứ khư khư giữ Chúa bằng xương bằng thịt bên họ mãi, nhưng quan trọng là vâng giữ những gì Chúa đã dạy dỗ họ khi Ngài hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại và trở về cùng Cha. Vì vậy Ngài phán: “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì gìn giữ các điều răn Ta” (câu 15). Đây là điều then chốt mà người nói mình yêu Chúa cần biết nên Ngài đã nhấn mạnh đến bốn lần trong phần dạy dỗ này (câu 21, 23, 28). Chúa Giê-xu đã tóm lược luật pháp trong hai điều răn lớn, kính mến Chúa và yêu người (Ma-thi-ơ 22:37-40). Trong Giăng 13:34-35, Chúa Giê-xu ban cho môn đệ một điều răn mới đó là hãy sống yêu thương nhau. Giờ đây, Chúa dạy môn đệ cách thể hiện đúng lòng kính yêu Chúa. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, nên điều răn của Chúa cũng chính là điều răn yêu thương, bao gồm kính yêu Chúa hết lòng và yêu người lân cận như mình. Nếu môn đệ yêu Chúa thì phải chứng tỏ tình yêu đó bằng nếp sống vâng giữ điều răn Chúa đã dạy. Khi đó, chẳng những chúng ta được Đức Chúa Cha yêu mến mà còn được Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta biết Ngài ngày càng hơn nữa.

Sứ đồ Giăng đã viết: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18). Chúng ta luôn khẳng định mình yêu Chúa, thường tôn vinh Chúa những bài Thánh ca nói lên lòng yêu Chúa của mình, nhưng điều quan trọng không phải là chỉ nói yêu Chúa bằng môi miệng, hoặc bằng những lời ca tiếng hát vô hồn, nhưng bằng chính đời sống vâng giữ điều răn Chúa, kính yêu Chúa và yêu thương người. Chúa đã ban Lời Chúa cho chúng ta, mỗi người cần đọc và học Lời Chúa mỗi ngày để biết điều răn Chúa dạy và vâng giữ. Khi càng học Lời Chúa và vâng giữ thì Chúa sẽ tỏ thêm cho chúng ta biết Chúa càng hơn. Nếu không chịu học Lời Chúa thì chúng ta không bao giờ có thể hiểu biết Chúa cách sâu nhiệm.

Bạn thể hiện tình yêu Chúa chỉ bằng lời nói hay bằng sự vâng giữ Lời Ngài?

Xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều lần con chỉ nói yêu Chúa trên đầu môi chót lưỡi mà chưa thể hiện bằng cách vâng giữ Lời Ngài dạy; xin cho con siêng năng học hỏi Lời Chúa mỗi ngày để con thêm lòng yêu Chúa và vâng giữ Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top