Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2018


Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2018

Nê-hê-mi 8:13-18
Hoài Niệm Ơn Chúa

“Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của Đức Chúa Trời, nơi phố của Cửa Nước, và nơi phố của cửa Ép-ra-im” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sách Luật Pháp dạy dân Chúa phải làm gì trong Lễ Lều Tạm? Mục đích của kỳ lễ là gì? Dân Chúa đã đáp ứng thế nào khi nghe mệnh lệnh Chúa dạy? Khi nhìn về những năm tháng theo Chúa, bạn nhìn thấy Chúa đã làm những gì cho cuộc đời mình?

Đây là thời điểm người Ít-ra-ên tái kỷ niệm Lễ Lều Tạm khi họ nghe đọc các lời luật pháp phán dặn. Để kỷ niệm Lễ Lều tạm, người Ít-ra-ên cần đi tìm những nhánh lá cây ô-li-ve, nhánh cây sim, những tầu lá kè, và những nhánh cây rậm để dựng thành những căn lều. Dân Chúa sẽ ở trong những căn lều đó suốt kỳ lễ. Mục đích của Lễ Lều Tạm là giúp người Ít-ra-ên nhớ lại cách mà Chúa đã giải cứu dân tộc họ thoát khỏi xứ Ai Cập. Họ cũng cần nhớ lại khoảng thời gian bốn mươi năm dài hun hút mà tổ tiên họ đã phải sống trong những túp lều ở hoang mạc. Hay nói cách khác, kỳ lễ là cơ hội giúp người Ít-ra-ên khi nhìn về quá khứ để thấy được sự bảo vệ và dẫn dắt của Chúa trên dân tộc họ theo dòng thời gian. Dù có những lúc người Ít-ra-ên phải trải qua những kinh nghiệm đau thương vì không vâng phục Chúa, nhưng chỉ cần họ sống đúng và làm theo những gì Chúa dạy thì họ sẽ kinh nghiệm được sự đồng hành của Chúa trong những nguy biến của dân tộc mình. Điều đặc biệt được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này là, từ thời ông Giô-suê đến thời điểm này, người Ít-ra-ên đã không giữ kỷ niệm Lễ Lều Tạm. Điều này một lần nữa cho chúng ta thấy, đã có một khoảng thời gian dài người Ít-ra-ên sống xa cách Chúa là dường nào! Thế nên, giờ đây khi được nghe các thầy thông giáo đọc về mệnh lệnh của Chúa trong sách Luật Pháp về kỳ Lễ Lều Tạm, người Ít-ra-ên đã đáp ứng hết sức tích cực trước sự dạy dỗ của Lời Chúa. Người Ít-ra-ên không chỉ có cảm động và khóc, hay chỉ hiểu và nhận ra họ cần làm gì khi nghe Lời Chúa dạy, mà còn làm theo đúng y như Lời Chúa dặn, thể hiện lòng vâng phục của họ đối với Chúa.

Trong hành trình theo Chúa của mình, chắc chắn sẽ có những điều lạ lùng mà Chúa đã làm trên chúng ta và cả gia đình mình. Chúng ta cần có thời gian để hoài niệm về những bước ngoặc ấy, nhằm giúp chúng ta luôn sống với lòng biết ơn vì sự bảo vệ và chăm sóc của Chúa trong suốt những năm tháng thăng trầm của cuộc đời. Và cách tốt nhất của một đời sống biết ơn là hãy luôn sống và làm theo những gì Chúa phán dạy, như cách người Ít-ra-ên đáp ứng với Lời Chúa.

Bạn thường đáp ứng thế nào với Lời Chúa phán dạy?

Lạy Chúa, khi nhìn về quá khứ, con thấy được sự bảo vệ và đồng hành của Ngài trong mọi lúc mọi nơi. Xin dạy con luôn sống vâng phục Chúa, để con tiếp tục đồng hành với Chúa trên những chặng đường phía trước.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top