Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2017


Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2017

I Cô-rinh-tô 2:14-16
Người Có Tính Thiêng Liêng

“Nhưng người có tính thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: “Những người có tính thiêng liêng” có những đặc điểm ra sao? Sự khác nhau giữa “người có tính xác thịt ”“người có tính thiêng liêng” là gì? Bạn cần làm gì khi hiểu được lẽ thật này?

Trái ngược hoàn toàn với“người có tính xác thịt,” thì“người có tính thiêng liêng” hay là người thuộc linh, là người đã được tái sinh và đời sống luôn nhận được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Từ khi tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa Cứu Thế của mình, mối quan hệ giữa họ với Đức Chúa Trời được phục hồi. Họ được Ngài làm cho sống lại đời sống tâm linh vốn đã hư hoại. Đây là yếu tố giúp họ có thể hiểu được những lẽ thật từ Đức Chúa Trời. Người thuộc linh được cứu khỏi ách thống trị của bản tính xác thịt và tội lỗi. Điều họ quan tâm và yêu thích chính là những điều thuộc linh, họ không ham mến những sự ở dưới đất nhưng ham mến các sự ở trên trời (Cô-lô-se 3:2). Phần phước hạnh của họ là nhận được sự soi sáng của Chúa Thánh Linh để hiểu biết, trải nghiệm mọi sự thuộc linh, còn người thuộc tính xác thịt thì không thể hiểu lẽ thật thuộc linh.“Nhưng người có tính thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán” (câu 15). Đối với người có tính xác thịt thì những điều người thuộc linh hiểu và hành động là những điều gây cho họ nhiều thắc mắc. Vì không hiểu nên người thuộc tính xác thịt không có đủ tư cách đánh giá hay xét đoán những suy nghĩ, cùng công việc của người có tính thiêng liêng.

Chúng ta thấy khi Sứ đồ Phao-lô trình bày những lẽ thật thuộc linh thì chỉ có những người thuộc linh mới có thể hiểu. Những người chưa thuộc về Chúa, đời sống tâm linh vẫn đang nô lệ cho sự tối tăm, vẫn chưa nhận được sự soi sáng của Chúa Thánh Linh, thì những lẽ thật thuộc linh là những điều họ không thể cảm nhận và vui thích. Biết được điều này giúp chúng ta giải tỏa được thắc mắc vì sao với những lẽ thật trong Kinh Thánh chúng ta thấy rất dễ hiểu nhưng khi trình bày với những người chưa nhận được sự tái sinh thì họ luôn cho rằng khó hiểu, thậm chí họ còn giễu cợt, nhạo báng những điều mà Cơ Đốc nhân đang tin. Tuy nhiên, là người thuộc linh, chúng ta hãy khát khao sự ban cho Thần Linh của Đức Chúa Trời để được hiểu và ngày càng tường tận hơn những lẽ thật thuộc linh, giúp đời sống tâm linh chúng ta được tăng trưởng hơn mỗi ngày.

Bạn có bằng lòng để Chúa Thánh Linh dạy bạn những lẽ thật thuộc linh mỗi ngày không?

Con chúc tụng và tạ ơn Chúa đã bày tỏ cho con những điều mầu nhiệm. Xin giúp con luôn đeo đuổi những điều thuộc linh và cầu xin sự soi sáng của Chúa Thánh Linh để hiểu biết những lẽ thật thuộc linh mà Ngài đã bày tỏ trong Kinh Thánh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Tít 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top