Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2017


Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2017

I Cô-rinh-tô 2:10-13
Giãi Bày Chân Lý Thuộc Linh

“…chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng”(câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết nhờ đâu ông hiểu được những chân lý thuộc linh? Và nhờ đâu mà ông thực hiện được công tác rao giảng Phúc Âm? Nhờ đâu Cơ Đốc nhân có thể hiểu và giãi bày chân lý thuộc linh cho người khác?

Sau khi đã nhận lãnh thần linh của Đức Chúa Trời để hiểu được những chân lý thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, thì Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nhận được sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh để trình bày lẽ thật ấy cho những người khác cũng được hiểu. Ông tiếp tục khẳng định công tác giảng dạy và rao truyền Phúc Âm mà ông đang thực hiện không dựa trên những tri thức, sự khôn ngoan theo tính tự nhiên, nhưng chính ông đã nương cậy nơi sự giãi bày, soi sáng từ Chúa Thánh Linh.

Ai có thể tường tận những chân lý siêu nhiên bằng chính tác giả của những chân lý ấy. Vì thế, nếu không phải cậy vào “sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Linh đã dạy” thì không cách nào rao truyền sự khôn ngoan về thập tự giá để đưa con người đến nhận lãnh ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hơn ai hết, Sứ đồ Phao-lô chắc chắn có khả năng dùng “lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy” (câu 13) để dạy lại những chân lý mà ông đã am hiểu. Song chính ông ý thức được rằng những lời nói từ sự khôn ngoan của loài người không có năng quyền để bắt phục lòng người ta đặt đức tin nơi những chân lý ông trình bày để được cứu. Chính Chúa Thánh Linh đã giãi bày những chân lý thuộc linh để con người có thể hiểu được. Khi nói lên điều này, Sứ đồ Phao-lô ý thức rõ ràng ông chỉ là công cụ để rao ra chân lý, còn việc làm cho người khác có thể hiểu là điều không thuộc về khả năng của ông, nhưng chính là công tác của Chúa Thánh Linh đang dạy dỗ cho những người khát khao muốn hiểu được những chân lý Thánh Kinh.

Nhiều người không đọc trọn bộ Kinh Thánh vì cho rằng có nhiều sách khó hiểu quá. Kinh Thánh được ban cho mọi người, nhưng để hiểu được Lời sống và linh nghiệm ấy thì cần phải cầu xin sự soi sáng từ Chúa Thánh Linh. Chỉ khi chúng ta dành thời gian yên lặng lắng nghe như một người học trò thì Chúa Thánh Linh sẽ khởi sự dạy dỗ chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta – những người đang thực hiện công tác “nói về ơn đó” sẽ tiếp tục cầu xin nhận được đầy đủ “lời lẽ thuộc linh giãi bày những chân lý thuộc linh” (câu 13 BTTHĐ).

Bạn đang cầu xin điều gì để thực hiện tốt công tác “nói về ơn đó” cho người khác?

Lạy Chúa Thánh Linh, xin soi sáng để con được hiểu chân lý và nhận được đầy đủ lời lẽ thuộc linh giãi bày chân lý thuộc linh cho nhiều người được nghe và hiểu chân lý của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Ti-mô-thê 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top