Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2017


Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2017

Ma-thi-ơ 2:19-23
Giê-xu – Người Na-xa-rét

“Tôi trả lời rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài phán: Ta là Giê-xu ở Na-xa-rét mà ngươi đương bắt bớ đây” (Công Vụ 22:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nào thì gia đình Chúa Giê-xu từ Ai Cập trở về Ít-ra-ên? Chúa mách bảo cho gia đình Chúa cư ngụ tại đâu? Tại sao Chúa được gọi là “Giê-xu người Na-xa-rét”? Điều này có ý nghĩa gì với bạn ngày nay?

Khi Vua Hê-rốt băng hà, một lần nữa, thiên sứ của Chúa hiện đến với ông Giô-sép truyền lệnh hãy đem Con Trẻ và mẹ Ngài trở về vì những người tìm giết Con Trẻ đã chết. Ông Giô-sép vâng lời đem gia đình từ Ai Cập trở về Ít-ra-ên, nhưng khi ông nghe tin Vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha trị vì xứ Giu-đê thì ông sợ không dám trở về Giu-đê vì vua này ác hiểm hơn cả cha mình; nhưng vì được Chúa chỉ bảo nên ông lui về xứ Ga-li-lê cư ngụ trong thành Na-xa-rét. Sứ đồ Ma-thi-ơ cho biết: “Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét” (câu 23b). Thật vậy, trong các sách Tin Lành chúng ta thấy nhiều lần nói đến“Giê-xu người Na-xa-rét.” Chính Ngài cũng tự xưng mình là “Giê-xu người Na-xa-rét” (Công Vụ 22:8). Thiên sứ, môn đệ, dân chúng, và cả kẻ thù… cũng gọi Ngài như vậy. Na-xa-rét là quê của bà Ma-ri (Lu-ca 1:27), là một thành không có gì nổi tiếng thuộc xứ Ga-li-lê, nằm ở phía Bắc cách Giê-ru-sa-lem khoảng 120 cây số. Dân ở đây có giọng nói rất khó nghe, ít học, và lại thường giao thương với Dân Ngoại nên bị người ta coi thường, vì vậy Na-xa-rét trở thành một thành ngữ để chỉ những gì xấu nhất, như ông Na-tha-na-ên đã phát biểu “Há có vậy gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” (Giăng 1:46).

Dù là một làng không có gì nổi trội, lại bị mọi người khinh thường nhưng Na-xa-rét đã được gắn liền với danh gọi Chúa Giê-xu, Em-ma-nu-ên cao trọng. Từ đó, chúng ta hiểu rằng một cuộc đời cao trọng không phải do chúng ta là ai, hoặc chúng ta làm gì nhưng do chúng ta có gắn cuộc đời mình với Chúa Cứu Thế Giê-xu không. Trong Phi-líp 2:6-11, Sứ đồ Phao-lô ghi lại bài ca tuyệt vời về Chúa Giê-xu đã từ bỏ địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời để hạ mình đến với loài người như một đầy tớ thấp hèn, và chịu chết trên cây thập tự cách hổ nhục, nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh. Ngày nay chúng ta theo Chúa, nếu chúng ta cứ vui mừng bước đi và phục vụ trong Danh “Giê-xu người Na-xa-rét” thì chúng ta cũng sẽ được cao trọng như Lời Chúa Giê-xu khẳng định: “Ai hầu việc Ta, thì Cha ta ắt tôn quý người” (Giăng 12:26). Thật tuyệt vời khi chúng ta được đồng hành và đồng công với “Giê-xu người Na-xa-rét.”

Bạn muốn con người ca ngợi bạn hay được Cha tôn quý?

Lạy Chúa Giê-xu người Na-xa-rét, tạ ơn Ngài vì Ngài bằng lòng mang Danh hổ nhục để cứu con và đem con lên chốn cao hơn cùng với vinh quang của Ngài trong ngày cuối cùng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Ti-mô-thê 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top