Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2017


Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2017

Ma-thi-ơ 2:12-18
Ai Giết Được Em-ma-nu-ên?

“Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem Con Trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì Vua Hê-rốt sẽ kiếm Con Trẻ ấy mà giết” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Hê-rốt phản ứng thế nào khi các nhà thông thái không trở lại như lời vua dặn? Vì sao Vua Hê-rốt muốn giết Hài Nhi Giê-xu? Vì sao vua không thể giết được Chúa? Ngày nay ai là người muốn giết Chúa như Vua Hê-rốt? Chúa muốn làm gì cho họ?

Câu chuyện giáng sinh do Sứ đồ Ma-thi-ơ kể lại có nhiều lần thiên sứ của Chúa hiện ra mách bảo, chỉ dẫn. Câu 12 cho biết các nhà thông thái được mách bảo không trở lại với Vua Hê-rốt nên họ về đường khác. Rồi thiên sứ của Chúa cũng hiện ra truyền cho ông Giô-sép đem Con Trẻ trốn qua Ai Cập để tránh cuộc tàn sát của Vua Hê-rốt. Chúng ta thấy ở đây một vị vua vô cùng tàn độc, vì muốn bảo vệ ngai vàng nên đã ra lệnh giết tất cả trẻ em từ hai tuổi trở xuống tại Bết-lê-hem. Ông tin chắc trong số con trẻ đó có Hài Nhi Giê-xu mà các nhà thông thái đã gọi là “Vua dân Giu-đa mới sinh.” Dù Bết-lê-hem là một làng nhỏ ít dân, em bé dưới hai tuổi chỉ khoảng vài ba chục, nhưng chỉ cần giết một em cũng đã phạm tội trọng với Đức Chúa Trời. Vì Vua Hê-rốt không muốn một vua nào khác chiếm ngôi nên ông sẵn sàng phạm tội. Ông nghĩ thật dễ dàng để loại trừ một Ấu Chúa, nhưng ông không biết rằng Hài Nhi ông đang tìm giết không phải là một em bé bình thường như bao em bé khác mà đó là Em-ma-nu-ên (Ma-thi-ơ 1:23). Ngài giáng sinh để ở cùng con người và cứu chuộc con người theo đúng kế hoạch của Đức Chúa Trời đã được lời tiên tri báo trước. Lịch sử cho biết, để bảo vệ ngai vàng, Vua Hê-rốt độc ác đã giết rất nhiều người kể cả người thân của ông, nhưng ông không thể giết được Em-ma-nu-ên.

Khi con người không muốn Chúa Giê-xu ngự trị vào lòng để làm Vua, làm Chủ đời sống thì người đó có khuynh hướng loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Nhiều người nghĩ rằng mình có thể loại trừ Chúa bằng cách bức hại và giết những người tin theo Chúa, chẳng hạn như Vua Neron vào thế kỷ đầu tiên. Nhưng con người chỉ có thể giết người tin theo Chúa chứ không thể nào loại trừ được Em-ma-nu-ên. Chính họ không biết rằng Chúa Giê-xu, Em-ma-nu-ên giáng sinh không phải để chiếm ngôi nước của bất kỳ quốc gia nào trên đất nhưng Ngài muốn giáng sinh vào lòng của những tội nhân để cứu họ. Ngài mong muốn làm Vua của những tấm lòng đầu phục Ngài để đưa họ vào Vương Quốc và sống phước hạnh với Ngài.

Bạn có bằng lòng mời Chúa Em-ma-nu-ên làm Vua cuộc đời mình không? Bạn giúp người khác thế nào để họ cũng mời Chúa làm Vua như bạn?

Lạy Chúa Giê-xu, con xin khiêm cung hạ mình mời Chúa Giáng Sinh vào lòng con để làm Vua, làm Chúa cuộc đời con. Xin Ngài cai quản đời con để con sống hài lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Ti-mô-thê 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top