Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2017


Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2017

Ma-thi-ơ 2:7-12
Đấng Đáng Tôn Thờ

“Khi vào đến nhà, thấy Con Trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu mà các nhà thông thái tìm đến đúng nhà của ông bà Giô-sép và Ma-ri đang trú ngụ? Khi vào đến nhà, họ thấy gì và làm gì? Tại sao các nhà thông thái chỉ thờ lạy Chúa Giê-xu và dâng lễ vật cho Ngài mà thôi? Bạn áp dụng bài học này thế nào?

Các nhà thông thái được Vua Hê-rốt mời đến gặp riêng để hỏi rõ về thời điểm ngôi sao xuất hiện, rồi vua sai họ đi đến thành Bết-lê-hem để tìm Chúa Giáng Sinh. Vua còn dặn dò khi tìm được thì hãy quay trở lại cho vua biết để vua cũng đến thờ lạy Ngài. Khi các nhà thông thái rời cung điện thì ngôi sao lại xuất hiện dẫn đường họ đến tận nơi Hài Nhi ở mới dừng lại. Câu 11 cho biết “khi vào đến nhà,” chứng tỏ vào thời điểm này gia đình ông bà Giô-sép và Ma-ri không còn ở nơi chuồng chiên của quán trọ nữa mà đã dời ra ở tạm trong một căn nhà nào đó tại Bết-lê-hem. Các nhà thông thái bước vào nhà thì thấy Con Trẻ cùng mẹ Ngài là bà Ma-ri (câu 11a). Có hai điểm đặc biệt ở đây, thứ nhất, trái với thông thường người ta luôn nói mẹ trước con sau, nhưng ở đây tên bà Ma-ri luôn đặt sau tên Con Trẻ (câu 11, 13, 14, 20, 21). Thứ hai, tuy các nhà thông thái vào nhà thấy hết mọi người nhưng họ chỉ “sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài” và dâng những của lễ quý báu cho Ngài mà thôi.

Giáng sinh không thể thiếu các nhân vật như ông bà Giô-sép và Ma-ri, các anh chăn chiên, những nhà thông thái… nhưng Hài Nhi Giê-xu mới chính là trung tâm điểm của câu chuyện Giáng Sinh. Là một em bé sơ sinh được mẹ cưu mang, chào đời nơi chuồng súc vật, có người cha nuôi dưỡng, nhưng Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất đáng được tôn thờ, bởi Ngài là Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời làm người ở cùng chúng ta, và Ngài là Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Chuộc chúng ta.

Kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh năm nay không thể thiếu những phần trang trí chuồng chiên máng cỏ, những nhân vật liên quan đến câu chuyện Giáng Sinh, những chương trình diễn lễ, những bữa tiệc thông công… Tất cả đều cần thiết để ngày lễ được trang trọng và con dân Chúa vui thỏa, nhưng điều quan trọng cần nhớ là trọng tâm của Lễ Giáng Sinh phải tập trung vào nhân vật duy nhất và sự tôn thờ phải hướng về một nhân vật duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi để một nhân vật hay một điều gì khác lên trên Chúa Giê-xu thì chúng ta đã đi sai lạc với mục đích của kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.

Bạn có để chương trình diễn lễ chi phối khiến Chúa Giê-xu trở nên thứ yếu trong Lễ Giáng Sinh không?

Lạy Chúa Giê-xu, dù con phải bận rộn chuẩn bị cho kỳ lễ, nhưng xin Chúa cho con hướng về Ngài, thờ lạy Ngài, ca ngợi Ngài, và tôn cao Ngài là trọng tâm của ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Ti-mô-thê 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top