Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2017


Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2017

Ma-thi-ơ 2:1-6
Bết-lê-hem Ép-ra-ta

“Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng, là Đấng chăn dân Ít-ra-ên, tức dân Ta” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Địa danh Bết-lê-hem Ép-ra-ta có ý là gì? Nhờ đâu làng quê nhỏ bé Bết-lê-hem trở thành danh tiếng? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân trở thành Nhà Bánh Dư Dật cho nhiều người?

Khi ký thuật sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, Sứ đồ Ma-thi-ơ chỉ nói một câu ngắn gọn, Chúa Giê-xu sinh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê vào thời trị vì của Vua Hê-rốt (câu 1a). Vào thời điểm ấy, tận bên Đông phương có mấy nhà thông thái thấy một ngôi sao lạ xuất hiện, biết có một vị Vua mới ra đời nên vội khăn gói lên đường tìm Vua ấy để thờ lạy. Họ tìm đến thủ đô Giê-ru-sa-lem vì nghĩ rằng Vua thì phải sinh ra tại hoàng cung. Khi Vua Hê-rốt nghe tin liền triệu tập các thầy tế lễ và các thầy thông giáo để hỏi xem Đấng Christ phải sinh tại đâu. Tất cả đều căn cứ lời tiên tri trong Mi-chê 5:1-2 để khẳng định nơi sinh là Bết-lê-hem.

Để phân biệt với một thành mang tên Bết-lê-hem khác, Bết-lê-hem thuộc Giu-đê được Tiên tri Mi-chê gọi là Bết-lê-hem Ép-ra-ta nghĩa là “Nhà Bánh Dư Dật.” Đây chỉ là một làng quê nhỏ bé trong xứ Giu-đê cách Giê-ru-sa-lem hơn 8 cây số. Nhưng Bết-lê-hem lại là nơi sinh của Vua Đa-vít (I Sa-mu-ên 16:1), và là quê quán của cha mẹ chồng bà Ru-tơ (Ru-tơ 1:19). Dù chỉ là một làng rất nhỏ nhưng lời tiên tri cho biết từ đây sẽ xuất hiện một Vua, một Đấng lãnh tụ chăn dắt dân Chúa. Có Chúa Giê-xu giáng sinh, Bết-lê-hem không còn là một làng quê bị xem thường nữa mà trở thành một thành danh tiếng không kém gì các thành lớn trong xứ Giu-đê, một thành của Nhà Bánh Dư Dật.

Cơ Đốc nhân không phải là những vĩ nhân đặc biệt mà chỉ là những người bình thường tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình. Tuy nhiên, khi chúng ta có Chúa Giê-xu Giáng Sinh trong lòng thì từ những con người bình thường, chúng ta được Chúa biến đổi và sử dụng chúng ta thành những người đem Bánh Hằng Sống, đem Sự Sống của Chúa đến cho nhiều người. Chúng ta trở thành Bết-lê-hem Ép-ra-ta, Nhà Bánh Dư Dật nhờ có Chúa Giê-xu là Em-ma-nu-ên, là Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng chúng ta. Kỷ niệm mùa Giáng Sinh năm nay, xin đừng ai thờ ơ như những thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ngày xưa, họ sống chỉ cách Bết-lê-hem hơn 8 cây số nhưng lòng họ cách xa Chúa Giáng Sinh ngàn trùng. Họ chỉ biết Chúa trong tâm trí nhưng không gặp Chúa Giáng Sinh. Và cuối cùng họ trở thành người giết Chúa chẳng khác nào Vua Hê-rốt độc ác ra lệnh giết tất cả con trẻ! Mỗi chúng ta hãy chân thành mời Chúa Giáng Sinh vào lòng để kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài và trở thành Bết-lê-hem Ép-ra-ta cho những người chung quanh.

Bạn có suy nghĩ gì trong mùa Giáng Sinh khi nhắc đến địa danh Bết-lê-hem Ép-ra-ta?

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã vui lòng ngự trong con và biến đổi con thành người hữu ích cho Chúa. Nguyện đời sống con luôn truyền sự sống dư dật của Chúa đến cho nhiều người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Ti-mô-thê 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top