Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2017


Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2017

Giê-rê-mi 7:1-11
Sửa Lại Đường Lối và Việc Làm (2)

“Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ: Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy” (I Giăng 3:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Để sửa lại “đường lối và việc làm” trong mối liên hệ với người khác, Chúa muốn con dân Ngài cần làm những việc cụ thể nào? Họ sẽ nhận được điều gì khi biết ăn năn và sống công chính? Là con cái Đức Chúa Trời công chính, bạn phải sống thế nào?

Theo sau việc sửa sai“đường lối và việc làm”trong sinh hoạt tôn giáo, Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Ngài sửa sai “đường lối và việc làm” trong mối quan hệ với những người chung quanh. Họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời nhưng lại không sống theo luật yêu thương của Ngài đã ban truyền. Tiên tri Giê-rê-mi liệt kê hàng loạt hành động vi phạm luật công bằng của họ: Hiếp đáp khách lạ, người mồ côi, người góa bụa, làm đổ máu vô tội trong đất thánh, trộm cướp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho Ba-anh, đi theo các thần khác để làm hại mình (câu 6, 9). Đức Chúa Trời muốn tuyển dân tra xét lại ý tưởng và việc làm của họ một cách kỹ lưỡng, đồng thời có thái độ sửa sai thật nghiêm túc. Ngài không muốn họ thực hiện việc này cách qua loa chiếu lệ hay chỉ có tính tạm thời, nhưng phải sửa lại một cách kỹ càng (câu 5). Điều Ngài muốn thấy nơi dân Ngài chính là đời sống thực thi sự công bình theo đúng như Lời Ngài truyền dạy. Chính vì thế, sứ điệp này được Tiên tri Giê-rê-mi rao ra nhằm thức tỉnh tuyển dân, giúp họ nhận biết đời sống của mình đã chất chứa quá nhiều hành động sai trái, để họ kịp thời sửa lại đường lối và việc làm của mình. Khi biết ăn năn và thay đổi, phần thưởng họ nhận được chính là tiếp tục được ở trong xứ của Đức Chúa Trời đã ban cho tổ phụ của họ (câu 7). Đây không chỉ là được an cư lạc nghiệp đời đời trong nơi Đức Chúa Trời ban cho, mà còn mang ý nghĩa là họ được Đức Chúa Trời tha thứ. Họ không còn phải đón nhận sự đoán phạt từ Ngài, nhưng họ sẽ được Đức Chúa Trời phục hồi, và họ sẽ tiếp tục được sống trong sự bảo vệ của chính Ngài nơi miền Đất Hứa.

Sứ đồ Giăng nói: “Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời” (I Giăng 3:10). Ông Gia-cơ cũng dạy: “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27). Chúng ta là con cái của Đấng Công Bình, hãy sống làm muối của đất và ánh sáng của thế gian.

Đức Chúa Trời đang muốn bạn “sửa lại kỹ càng đường lối và việc làm” nào?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn quan tâm và sống nếp sống công chính để con luôn có “đường lối và việc làm” theo đúng Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Ti-mô-thê 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top