Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2017


Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2017

Giăng 14:6-11
Hãy Tin Ta

“Khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, thì hãy tin Ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc Ta” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Sứ đồ Phi-líp xin Chúa chỉ Cha cho ông thì Chúa Giê-xu trả lời thế nào? Có khi nào bạn đi nhà thờ mỗi tuần mà vẫn chưa biết Chúa như cần phải biết chăng? Làm thế nào để biết và tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

Với thắc mắc của Sứ đồ Thô-ma, Chúa Giê-xu đã mạc khải một chân lý quan trọng (câu 6); rồi khi nghe Chúa phán, “Ví bằng các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài” (câu 7) thì Sứ đồ Phi-líp thưa: “Xin Chúa chỉ Cha cho chúng tôi là đủ!” Chúa Giê-xu đáp: “Hỡi Phi-líp, Ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. …Ngươi há không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, hay sao?” (câu 9-10). Rồi Ngài kết luận “hãy tin Ta” (câu 11).

Điều quan trọng Chúa Giê-xu muốn nói với Sứ đồ Phi-líp là dù Chúa ở với ông lâu rồi, vậy mà ông không biết Ngài; và như vậy có phải là ông không tin Chúa Giê-xu với Cha là một chăng? Ông Phi-líp là một trong những môn đệ được Chúa kêu gọi theo Ngài đầu tiên, được cùng sống với Chúa, nghe nhiều bài giảng của Ngài, được lắng nghe những lời dạy dỗ của Chúa, đặc biệt là lời mạc khải về thần tính của Ngài, chứng kiến nhiều phép lạ diệu kỳ Chúa làm chứng tỏ Chúa có quyền trên bệnh tật, ma quỷ, thiên nhiên, và cả sự chết… Vậy mà ông vẫn chưa biết rõ Chúa là ai!

Đây không chỉ là chuyện của ngày trước mà cũng là thực trạng đáng buồn ngày nay. Chẳng phải chúng ta đang có trọn bộ Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời ban cho loài người, mạc khải cho chúng ta biết về Ba Ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi của mình, về phương thức cứu rỗi nhân loại của Chúa, và về tương lai của con người, nhưng vẫn có nhiều người đi nhà thờ mỗi tuần hoặc xưng mình là Tin Lành mà không biết Chúa như đáng phải biết! Chúa Giê-xu khẳng định Ngài chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được (Cô-lô-se 1:15).

Trong thời Cựu Ước, không ai có thể thấy Đức Chúa Trời mà còn sống, nhưng Chúa Giê-xu phán ai đã thấy Chúa Giê-xu là thấy Cha vì Ngài chính là Đức Chúa Trời làm người (Phi-líp 2:5-8). Ngày nay chúng ta không thấy Chúa bằng xương bằng thịt, nhưng Chúa dạy “hãy tin Ta.” Mỗi chúng ta cần học hỏi Lời Chúa và tương giao với Chúa mỗi ngày, nhận biết những việc Chúa làm trên cá nhân, gia đình, và Hội Thánh, để mỗi người xác quyết niềm tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời.

Bạn có đọc và học Lời Chúa mỗi ngày để biết và tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người không?

Cảm tạ Chúa Giê-xu đã tự bỏ mình đi, lấy hình đầy tớ mà trở nên giống như loài người. Con tin Ngài là Đức Chúa Trời làm người, chịu chết trên cây thập tự để cứu con. Xin cho con học biết Chúa mỗi ngày để con biết Chúa sâu nhiệm hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nhã Ca 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top