Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2017


Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2017

Sáng Thế Ký 32:22-32
Vật Lộn với Đức Chúa Trời

“Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Ít-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc gì xảy ra khi ông Gia-cốp ở lại một mình trong đêm? Tại sao Chúa hỏi tên của ông Gia-cốp? Việc đổi tên từ Gia-cốp qua Ít-ra-ên mang ý nghĩa gì? Câu chuyện cho thấy Chúa là Đấng chủ động như thế nào trên cuộc đời ông Gia-cốp? Bạn học được điều gì cho mình?

Ông Gia-cốp đã làm quá nhiều điều sai trật với anh mình. Khi ra đời đã nắm gót anh vì vậy mới mang tên Gia-cốp nghĩa là nắm gót chân, còn nghĩa bóng là chiếm vị, lừa đảo. Sau đó ông gạ anh bán quyền trưởng nam chỉ với một tô canh phạn đậu; rồi thông đồng với mẹ giả dạng ông Ê-sau để lừa cha chúc phước cho mình. Giờ đây, trên đường dẫn vợ con và bầy gia súc trở về, ông Gia-cốp sợ anh mình trả thù, nên ban đêm ông âm thầm đưa vợ con qua rạch Gia-bốc, còn ông ở lại một mình.

Tại đây, có một người vật lộn với ông cho đến rạng đông bất phân thắng bại, đến khi người ấy đánh trặc xương hông của ông, thì ông mới chịu thua. Nhưng khi người đó đòi đi thì ông Gia-cốp không chịu và đòi người phải ban phước cho ông mới được. Vị này hỏi tên ông là gì mục đích để ông Gia-cốp phải xưng nhận rằng mình là người nắm gót, người xấu xa lừa đảo. Khi được vị này đổi tên ông thành Ít-ra-ên, nghĩa là người tranh đấu với Đức Chúa Trời, và ban phước cho ông thì ông nhận biết vị ấy không phải là người phàm nhưng chính là Đức Chúa Trời, ông nói: “Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu” (câu 30).

Qua câu chuyện, chúng ta thấy rõ không phải ông Gia-cốp chủ động mà Đức Chúa Trời là Đấng chủ động trong mọi sự. Ngài chủ động gặp ông Gia-cốp, chủ động vật lộn với ông suốt đêm, khi nói ông Gia-cốp thắng nghĩa là ông đã nhận được sự ban phước của Chúa. Ngài chủ động bắt phục ông Gia-cốp bằng cách đánh trặc xương hông, chủ động bắt ông phải xưng ra bản tính xấu xa, lừa đảo của mình bằng cái tên Gia-cốp, chủ động ban phước cho ông khi ông cầu xin. Đặc biệt, Ngài đã chủ động đổi tên ông Gia-cốp, người nắm gót, thành Ít-ra-ên, người vật lộn với Đức Chúa Trời. Sau khi được Đức Chúa Trời đào luyện và ban phước, cuộc đời ông Gia-cốp hoàn toàn thay đổi theo đúng kế hoạch Chúa đã định sẵn cho ông.

Trong bước đường theo Chúa, chúng ta thường nghĩ rằng mình chủ động làm điều này, việc nọ cho Chúa, nhưng không phải vậy, Chúa vẫn luôn chủ động bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ chúng ta, và đặc biệt là ban cho chúng ta đủ mọi phước thiêng liêng để chúng ta trở thành người hữu dụng cho Chúa. Hãy đầu phục Chúa trọn vẹn để nhận được phước hạnh thuộc linh Chúa ban.

Bạn nghĩ mình đã chủ động phục vụ Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin cho con biết đầu phục Chúa để được Ngài ban phước, biển đổi cuộc đời con, và sử dụng con trong chương trình kế hoạch của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 144-145.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top