Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2017


Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2017

Thi Thiên 1
Con Đường Phước Hạnh

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Con đường phước hạnh trước giả Thi Thiên 1 nói đến là gì? Kết quả của người đi theo con đường đó là gì? Ngược lại, con đường của người ác sẽ ra sao? Làm thế nào để bạn đi trên con đường phước hạnh?

Thi Thiên, sách dài nhất trong Kinh Thánh, được mở đầu bằng chữ PHƯỚC, nhấn mạnh đến một đời sống phước hạnh cho những ai đi theo đường lối và vâng giữ Lời Đức Chúa Trời. Ngay câu đầu tiên, trước giả đã khẳng định con đường phước hạnh dành cho những “người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (câu 1). Đây là một sự cam kết sống tránh xa những điều ác, không thỏa hiệp với những người vô tín, chối bỏ Đức Chúa Trời.

Điều kiện tiếp theo trên con đường phước hạnh là phải “lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (câu 2). Một người muốn kinh nghiệm được phước hạnh Chúa ban thì phải thật sự yêu mến Lời Chúa, ham thích đọc, và suy ngẫm để làm theo những gì Chúa dạy, vì Lời Ngài chính là kim chỉ nam cho đời sống của Cơ Đốc nhân. Không những người đó sẽ nhận được phước từ Đức Chúa Trời mà còn có thể trở thành ống dẫn phước đến cho người khác nữa.

Kết quả của người đi trên con đường phước hạnh là có một đời sống “như cây trồng gần dòng nước,” “sinh bông trái theo thời tiết,” “lá chẳng tàn héo,”“mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (câu 3). Điều này không có nghĩa là người đó không gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng một khi đã làm theo Lời Chúa thì mọi sự xảy ra trong đời sống người đó đều nằm trong chương trình của Chúa và những điều người làm đều sẽ được Chúa hài lòng và chấp nhận, vì vậy người đó vẫn kết quả ngay trong chính hoàn cảnh khó khăn. Đó chính là một phước hạnh lớn của những người tin Chúa!

Ngược lại với con đường phước hạnh là con đường diệt vong, con đường của kẻ ác. “Kẻ ác” ở đây nói đến những người không tin và chống nghịch Chúa. Cuộc đời của họ chỉ như “rơm rác” hay “vỏ trấu,” chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ cũng bay đi mất, không tồn tại (câu 4). Họ sẽ không chịu nổi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét và không thể đứng chung với những người “công bình” là những người tin kính Chúa. Cuối cùng, trước giả khẳng định: “Đức Giê-hô-va biết đường người công bình” (câu 6). Đây là phước hạnh cho những ai đi theo Chúa đến cuối cùng vì Chúa biết rõ lối sống trung tín của họ. Còn lối sống của những người chối bỏ, không tôn thờ Chúa chắc chắn sẽ bị diệt vong (câu 6).

Bạn có biết chắc mình đang đi trên con đường phước hạnh không?

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín vâng giữ Lời Ngài và luôn bước đi trên con đường phước hạnh mà Chúa đã dành cho con và cho những người yêu mến Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top