Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2017


Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2017

Ê-phê-sô 1:3
Nguồn Phước

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.”

Câu hỏi suy ngẫm: Phước hạnh thuộc linh đến từ đâu? Nhờ đâu mà Cơ Đốc nhân nhận được? Những phước hạnh này có những đặc điểm nào? Bạn cần có thái độ nào đối với những phước hạnh thuộc linh mình nhận được?

Trong bản văn Hy Lạp, Ê-phê-sô 1:3-14 chỉ là một câu duy nhất, và đây có thể xem là bài tán dương Đức Chúa Trời của Sứ đồ Phao-lô. Mở đầu bài tán dương này, Sứ đồ Phao-lô khẳng định mọi phước hạnh thuộc linh mà Cơ Đốc nhân nhận được đến từ Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã “xuống phước cho chúng ta,” chính Ngài đã chọn, đã định trước, đã rải ra các ơn phước. Chúng ta không thể làm gì để tạo ra hay xứng đáng để nhận các ơn phước thiêng liêng, nhưng Đức Chúa Trời vẫn cứ ban đủ mọi ơn phước thiêng liêng cho chúng ta vì Ngài là Chúa của sự nhân từ, bác ái.

Các phước hạnh từ Đức Chúa Trời được ban cho “trong Đấng Christ.” Nói cách khác, chính sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu trên cây thập tự đem đến phước hạnh cho con người. Do đó, một người chỉ có thể nhận được những ơn phước của Đức Chúa Trời khi ở “trong Đấng Christ,” tức là khi chấp nhận công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu cho mình.

Những phước hạnh đến từ Đức Chúa Trời là “phước thiêng liêng,” không phải là phước thuộc thể. Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay sai lầm khi đồng nhất phước hạnh thiêng liêng với phước hạnh thuộc thể, và xem phước hạnh thuộc thể như là dấu hiệu của một đời sống được Chúa ban phước và có sự hiện diện của Ngài. Điều này dẫn đến những động cơ sai trật khi theo Chúa.

Đức Chúa Trời không chỉ ban phước thiêng liêng mà còn là ban cho “đủ mọi thứ” phước thiêng liêng cho những người thuộc Ngài, nghĩa là Ngài không ban cho một cách “nhỏ giọt” nhưng ban cho chúng ta “mọi thứ” cần thiết để sống một đời sống Cơ Đốc sung mãn. Mọi người khi tin Chúa và ở trong Ngài đều được Chúa ban cho đủ mọi phước hạnh thuộc linh, vấn đề còn lại là chúng ta nhận biết và sử dụng các phước hạnh này như thế nào (II Phi-e-rơ 1:3-4).

Một đặc điểm khác là những phước hạnh thuộc linh mà chúng ta nhận được đến từ “các nơi trên trời,” nghĩa là những phước thiêng liêng này không thể tìm thấy trên đất. Ngày nay nhiều người tìm phước từ tiền bạc, công danh, sự nghiệp…, nhưng phước hạnh thuộc linh thật sự đến từ Đức Chúa Trời, và đó chính là phước hạnh vững bền, không hư mất, không thay đổi.

Bạn có nhận biết Đức Chúa Trời đã ban cho bạn đủ mọi thứ phước thiêng liêng không?

Tạ ơn Chúa vì sự ban cho cách dư dật trong ân sủng vô biên của Ngài. Xin dạy con lòng biết ơn và biết sử dụng những phước hạnh thuộc linh này để làm vinh quang Danh Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top